Ana sayfa Vergi Gerçek kişilerden alınan mal ve hizmetler için gider pusulası düzenlenmeli midir?

  Gerçek kişilerden alınan mal ve hizmetler için gider pusulası düzenlenmeli midir?

  Taksi Plakalarında amortisman süresi nedir

  153
  0

  Basit usul mükellefiyet ile servis taşıma işi yapmaktayım. Yanımda çalışmakta olan işçinin sgk giderinin düşebilir miyim?

  Belli bir oran olmaz. Ödenen ücretin brüt tutarın tamamını gider olarak kayıtlara alınır.

  Bilanço usulüne tabi olan bir mükellefin, Basit usul mükellefi olan bir firmadan Ticari taksi plakası almıştır. Karşı taraftan fatura alamadığı için kayıtlarımıza alırken hangi belge ile kayıt altına almamız gerekir?

  Noter sözleşmesi ve bu sözleşmede belirtilen bedelden gider pusulası düzenlenir. Gider pusulasında GV stopajı ve KDV hesaplanmaz (gösterilmez)

  Taksi plakasının amortisman süresi kaç yıldır?

  Gerçek usulde bilanço usulüne tabii kuyumculuk faaliyeti gösteren mükellef, ek faaliyet olarak ticari taksi plaka satın almış ve ticari taksi plakası alıp (yolcu taşıma faaliyetine) başlamıştır. Alınan ticari taksi plakasını aktife kaydettim. 15 yıl amortismana tabii midir?

  339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin (55.) bölümünde; “Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri”nin faydalı ömrünün 15 yıl, normal amortisman oranının da %6,66 olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

  Bu itibarla, almış olduğunuz ticari plakanın, 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin (55.) bölümünde belirtilen “Gayri Maddi İktisadi Kıymetler” kapsamında değerlendirilerek, faydalı ömrünün 15 yıl ve normal amortisman oranının %6,66 olarak dikkate alınmak suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

  Arsa ve taksi plakası satışlarında değer artışı kazancı hesaplanır mı?

  10.06.2008 tarihinde 50.000 TL bedelle alınan arsa üzerine; 25.05.2018 tarihinde 500.000+90.000(KDV)=590.000 TL bedelle konut yaptırdım. 10.06.2020 tarihinde bu konutu sattım. Arsanın cins değişikliği yapıldığı 2018’deki toplam maliyeti ve 2020 yılında satıldığı tarihteki toplam maliyetini nasıl hesaplayacağız?

  25.05.2018 tarihi ve 590.000 TL bedel değer artış kazancında dikkate alınır.

  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün

  Sayı: 84974990-130[KDV4-H-1-2018/48]-E.77067 08.03.2019

  Konu: Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi İlgi Bu hüküm ve açıklamalara göre, 28.09.2001 tarihinden itibaren “Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci vb. grup taşımacılığı” faaliyetinden dolayı gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olmanız nedeniyle, söz konusu plaka devir işleminden elde edilen gelirin ticari kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmekte olup, Kanunun mükerrer 80 inci maddesinde belirtilen değer artış kazancı istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.” Plaka satışı yapıldı. Bunun karının vergiden muaf mıdır?

  06.04.2018 tarihinden itibaren Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı vergileme dışında bırakılmıştır. Değer artış kazancı hesaplanmayacaktır. Satış bedeli üzerinden Binde 30 (%3) harç alınacaktır. Ödenen bu harç nihai vergi olacaktır.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here