Ana sayfa Mevzuat Gerçek kişiler ticaret odasına mı esnaf odasına mı kayıt olur?

Gerçek kişiler ticaret odasına mı esnaf odasına mı kayıt olur?

76
0

Gerçek kişi (basit usul ve I.ve II. sınıf işletme hesabı olan) tacir esnaf sicile, tüzel kişi ise ticaret sicile mi kaydolur?

1.Sınıf tacirler ve şirketler ticaret odasına, diğerleri ise esnaf odasına kaydolur.

İstanbul Ticaret Odası 2020 Yılı aidatları ne kadardır?

5174 Sayılı Kanun gereğince, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Aidat :

İTO üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

2020 Yılında Uygulanan Aidat Tarifesi

DERECELER SERMAYE VE ÖZ VARLIK AİDAT (TL)
Fevkalade 1.000.001 ve Yukarısı 550 ₺
1 250.001 1.000.000 465 ₺
2 25.001 250.000 340 ₺
3 1.001 25.000 310 ₺
4 1 1.000 300 ₺
Y 310 ₺

 

* Kayıt ücreti alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Munzam Aidat

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

Not:Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını İstanbul Ticaret Odası’na elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)

Munzam aidat tavanı, aidat tavanının 20 katıdır. 2020 yılı için Aidat Tavanı  :1.471,50 TL (Brüt asgari ücretin yarısıdır).

Bu tavan

2020 yılında 29.430 TL olup;

2019 yılında 25.584 TL

2018 yılında 20.295 TL

2017 yılında 17.775 TL

2016 yılında 16.470 TL

2015 yılında 12.015 TL  olarak uygulanmaktadır.

Ödeme Yapılacak Yerler :

İTO Merkez Binası ile İnternet Sitemiz Online İşlemler Borç Sorgulama/Ödeme linkinden ve tüm Bölge Temsilciliklerinden tahsilat yapıldığı gibi,

Yapı Kredi Bankası’nın tüm şubelerinden Sicil Numarası ile masraf ödemeden veya Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, KuveytTürk, Denizbank, Teb, Albaraka Türk ve Şekerbank’ın İnternet Şubeleri Ödemeler menüsü kullanılarak borçlar yatırılabilir.

Para Cezası ve İcra Takibi

Zamanında ödeme yapmayan İTO üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen ve şu an itibariyle aylık % 1,6  oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.


Kaynak: İSMMMO, İTO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here