Ana sayfa Vergi Gerçek faydalanıcı bildirimi yılda bir kez mi yapılır?

  Gerçek faydalanıcı bildirimi yılda bir kez mi yapılır?

  Gerçek Faydalanıcı bildirim dönemi ve verilme zamanı

  63
  0

  Kurumlar vergisi mükellefleri için gerçek faydalanıcı formu bildirimi yapıldı. Bir defaya mahsus mu yapılacak yoksa her geçici döneminde mi yapılacaktır?

  Kurumlar vergisi mükellefleri için 31/08/2021 tarihinde ilk form verildi. 

  Tebliği hükümlerine göre 2021/3. dönemi dahil olmak üzere her geçici vergi dönemlerinde verilecektir. 

  Gelir Vergi mükelleflerinde form vermek zorunda olanlar ise; yılda bir kez verecektir.

  31/08/2021 tarihinde verildi 2022 yılı için 31/08/2022 tarihine kadar verilecektir.

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 529)

  İlk bildirim

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

  Bildirimin dönemi ve verilme zamanı

  MADDE 6 – (1) Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.

  (2) Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

  (3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here