Genel Olarak E-Arşiv Fatura Nedir?

Genel Olarak E-Arşiv Fatura Nedir?   433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlemek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. E-arşiv uygulaması ile özellikle vergi mükellefi olmayanlara … Okumaya devam et Genel Olarak E-Arşiv Fatura Nedir?