Ana sayfa TTK Gemiye Türk Bayrağı Çekme Hakkı Nasıl Uygulanır?

  Gemiye Türk Bayrağı Çekme Hakkı Nasıl Uygulanır?

  6644
  0

  1- GEMİYE TÜRK BAYRAĞI ÇEKME HAKKI NASIL UYGULANIR?
  Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü;
  1.1- Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker.
  1.2- Yalnız Türk vatandaşının malik olduğu gemi, Türk gemisidir.

  2- BİRDEN FAZLA KİŞİYE AİT OLAN GEMİLER NE ZAMAN TÜRK GEMİSİ YAYILIR?
  Birden fazla kişiye ait olan gemiler;
  2.1- Paylı mülkiyet hâlinde, payların çoğunluğunun,
  2.2- Elbirliğiyle mülkiyet hâlinde, maliklerinin çoğunluğunun,
  Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar.

  3- HANGİ KURUM VE KURULUŞLARA AİT GEMİLERE TÜRK BAYRAĞI ASILABİLİR?
  Türk kanunları uyarınca kurulup da;
  3.1- Tüzel kişiliğe sahip olan kuruluş, kurum, dernek ve vakıflara ait olan gemiler, yönetim organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması,
  3.2- Türk ticaret şirketlerine ait olan gemiler, şirketi yönetmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olmaları ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun nama yazılı ve bir yabancıya devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması, şartıyla Türk gemisi sayılırlar.

  4- TÜRK TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN GEMİLERE TÜRK BAYRAĞI ASILABİLİR Mİ?
  Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin mülkiyetindeki gemiler,
  4.1- Paylarının yarısından fazlası Türk vatandaşlarına ait,
  4.2- İştiraki yönetmeye yetkili paydaş donatanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması şartıyla
  Türk gemisi sayılırlar.

  5- GEMİLERE TÜRK BAYRAĞI ASABİLMENİN İSTİSNALARI NELERDİR?
  5.1-
  Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hakkını kaybedeceği kişilere, en az 1 yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olursa, malikin istemi üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bırakma süresince, o ülke kanunları buna imkân sağlıyorsa geminin yabancı bayrak çekmesine izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanuni sebeplerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez.
  5.2- Türk gemisi olmayan bir gemi, ona Türk Bayrağı çekebilecek kişilere en az 1 yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmışsa, malikin rızası alınmış olmak, Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine uyulmak ve yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki, izin alan kişi, her iki yılda bir, izin için gerekli şartların varlığını sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür.
  5.3- İkinci fıkrada belirtilen gemiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca tutulacak özel bir sicile kaydolunur.

  6- GEMİLERE TÜRK BAYRAĞI ÇEKME HAKKININ KAYBEDİLMESİ HANGİ HALLERDE OLUR?
  TTK 940’ıncı madde Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü ile 941’inci maddenin İstisnalar kısmının ikinci fıkrasında yazılı şartlardan birinin ortadan kalkmasıyla gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybeder. Bu durum gecikmeksizin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bildirilir. Müsteşarlık en çok 6 ay için daha geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here