Ana sayfa TTK Gemi Tasdiknamesi Nedir?

  Gemi Tasdiknamesi Nedir?

  5622
  0

  1- GEMİ TASDİKNAMESİ NEDİR?
  1.1-
  Geminin Türk Bayrağını çekme hakkı, gemi tasdiknamesi ile ispat olunur.
  1.2- Gemi tasdiknamesi alınmadıkça, Türk Bayrağını çekme hakkı kullanılamaz.
  1.3- Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil müdürlüğünce onaylanmış bir özeti veya bayrak şahadetnamesi yolculuk sırasında devamlı olarak gemide bulundurulur.

  2- BAYRAK ŞAHADETNAMESİ NEDİR?
  Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını elde ederse, geminin bulunduğu yerdeki Türk konsolosu tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına dair verilecek “bayrak şahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, düzenlendiği günden itibaren ancak 1 yıl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadığı takdirde süre de uzar.

  ***Türkiye’de yapılmış olup da 940’ıncı madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sahip bulunmayan gemilere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak üzere bir bayrak şahadetnamesi verilebilir.

  ***Türk Ticaret Kanunu 941’inci maddenin İstisnaları kısmındaki ikinci fıkrası ile 942’nci maddede Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi hakkındaki yazılı hâllerde, bayrak şahadetnamesi, izin süresi için geçerli olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenir.

  3- HANGİ GEMİLER GEMİ TASDİKNAMESİ VE BAYRAK ŞAHADETNAMESİNE İHTİYAÇ OLMADAN TÜRK BAYRAĞI ÇEKEBİLİR?
  18 gros tonilatodan küçük gemilerle 935’inci maddenin Gemi adamları hükümlerin uygulama alanındaki ikinci fıkrasının (a) bendinde yazılı gemiler, gemi tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyaç olmaksızın Türk Bayrağı çekebilirler.

  4- GEMİNİN BAĞLAMA LİMANI NERESİDİR?
  Bir geminin bağlama limanı o gemiye ait seferlerin yönetildiği yerdir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here