Ana sayfa TTK Gemi İpoteği Gemi Eklenti veya Bütünleyici Parçalarına Uygulanabilir mi?

  Gemi İpoteği Gemi Eklenti veya Bütünleyici Parçalarına Uygulanabilir mi?

  1228
  0

  1- GEMİ İPOTEĞİNİN DERECESİ NASIL BELİRLENİR?
  Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taşınmaz rehni hakkındaki hükümlerine göre belirlenir. 

  2- GEMİ İPOTEĞİNİN TEMİNAT ALTINA ALINDIĞI ALACAKLARDA İPOTEKTE TEMERRÜT FAİZİ HESAPLANIR MI?
  2.1-
  İpotekli gemi Türk Medenî Kanununun 875 inci maddesinin birinci fıkrasıyla TTK 876’ncı maddesinde öngörülen alacaklar için teminat sağlar.
  2.2- Borcun, alacaklının ihbarıyla muaccel olabilmesi için borçlu ile birlikte malike de ihbarda bulunulması gerekir. Malike ihbarda bulunulmadıkça borç onun bakımından muaccel olmaz. Borç malike karşı muaccel olduğu takdirde ipotek, temerrüt faizini de kapsar. 

  3- GEMİ İPOTEĞİNDE ALACAK FAİZ ORANI NASIL HESAPLANIR?
  3.1-
  Alacak faizsiz veya faiz oranı o tarihte geçerli asgari kanuni faiz oranını düzenleyen hükümde belirlenen orandan aşağı ise, ipotek, dereceleri eşit olan veya sonradan gelen hak sahiplerinin onayına gerek olmaksızın bu kanuni faizi de kapsayacak şekilde genişletilebilir.
  3.2- Faizin ödeme zamanında ve yerinde yapılacak değişiklikler için bu hak sahiplerinin onayına gerek yoktur.

  4- GEMİ İPOTEĞİ GEMİ EKLENTİ VEYA BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARINA UYGULANABİLİR Mİ?
  4.1-
  İpoteğin kapsamı hakkında Türk Medenî Kanununun 862 ve 863’üncü maddeleri uygulanır.
  4.2- Eklentiler normal bir işletmenin gereği olarak bu durumdan çıkarılır veya alacaklı lehine el konulmadan önce devredilerek gemiden uzaklaştırılır ise, ipotek artık bunları kapsamaz.
  4.3- Bütünleyici parçalar, gemiden geçici bir amaç için olmamak şartıyla ayrılıp uzaklaştırılırlarsa ipotek bunları kapsamaz; meğerki, uzaklaştırılmadan önce alacaklı lehine gemiye el konulmuş olsun.
  4.4- Kamulaştırılan geminin bedeli ve gemi malikinin geminin zıyaı veya hasarından dolayı üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat istemleri ipoteğin kapsamındadır. 

  5- BİR ALACAĞIN BİRDEN ÇOK GEMİ PAYI İPOTEK EDİLMESİ HALİNDE SORUMLULUK NASIL TESPİT EDİLİR?
  5.1-
  Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payı ipotek edilmişse, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur.
  5.2- Alacaklı, her gemi veya pay ancak belirli bir kısımdan sorumlu olmak üzere alacağını gemi veya paylar arasında paylaştırabilir. Paylaştırma, sicil müdürlüğüne yapılacak beyan ve tescil ile gerçekleşir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayı gereklidir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here