Ana sayfa Vergi Gelir Vergisine Göre Asgari Geçim İndirimi!

  Gelir Vergisine Göre Asgari Geçim İndirimi!

  1945
  0

  1- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEREDE UYGULANIR?
  Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

  Asgarî geçim indirimi;
  1.1- Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan,
  1.2- Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler
  için uygulanır.

  2- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN HANGİ ORANLARDA UYGULANABİLİR?
  Asgari geçim indirimi, asgarî ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden aşağıdaki oranlara göre hesaplanır.gv-agitablo***Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. 

  *** Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

  3- İNDİRİM UYGULAMASINDA ÇOCUK VE EŞ DİYE BAHSEDİLEN KİŞİLER KİMLERİ İFADE ETMEKTEDİR?
  İndirimin uygulamasında çocuk tabiri,
  3.1- Mükellefle birlikte oturan veya
  3.2- Mükellef tarafından bakılan
  3.2.1- Nafaka verilenler,
  3.2.2- Evlat edinilenler ile
  3.2.3- Ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil

  3.3- 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları,
  3.4- tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

  4- AGİ TUTARI TESPİT EDİLİRKEN HANGİ DURUMLAR ESAS ALINIR?
  İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki,
  4.1- Medenî hali,
  4.2- Aile durumu esas alınır.

  5- VERİLEN ORANLARA GÖRE UYGULANAN AGİ HANGİ GELİRE UYGULANIR?
  İndirim, verilen oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla,
  5.1- Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı,
  5.2- Çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.

  ***Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. 

  6- ÜCRETE AGİ’DEN HARİÇ BAŞKA İNDİRİMLER UYGULANIR MI?
  Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa
  6.1- Teşvik amaçlı diğer indirim,
  6.2- İstisnalar dikkate alınır.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here