Ana sayfa Ekonomi Gelir Vergisi Teşvikleri nelerdir?

Gelir Vergisi Teşvikleri nelerdir?

608
0

Gelir Vergisi Teşvikleri nelerdir?

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

1) Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi için geçerlidir.

İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete geçmelerini müteakiben Bakanlığımıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. (GVK md. 20GVGT 254) (5228 s. Kanun Geçici md. 1)

2) Ar-Ge İndirimi

Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü “Ar-Ge İndirimi“ olarak yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir.(GVK md.89/1-9;5746 s. Kanun md. 5,)

3) Yatırım İndirimi İstisnası

5479 sayılı Kanunla 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası” başlıklı 19. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, geçiş dönemi uygulamaları bu Kanuna eklenen Geçici 69. madde ile düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Önceki yıllarda kazancın yetersiz olması nedeniyle 01/01/2006 tarihinden önce indirilemeyen istisna tutarları,
  • GVK’nın 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1.-.6. maddeleri çerçevesinde başlanılan yatırımlarda, 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 01/01/2006 tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları,
  • GVK mülga 19. maddesi kapsamında 01/01/2006 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz etmek şartıyla bu tarihten sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları,

yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılabilecektir.

(GVK mülga Md.19GVK Geçici madde 61GVK Geçici madde 65GVK Geçici madde 69GVGT 276GV Sirküleri/1GV Sirküleri/22GV Sirküleri/23GV Sirküleri/32)


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımların finansmanı amacıyla sermayeye nakden yatırılan tutarın nakdi sermaye indiriminden yararlanabilir mi?

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Turizmcilere sağlanan teşvikleri biliyor musunuz?

Tarım ve hayvancılığı teşvik eden kamu kurumları Kurumlar vergisi öder mi?

KOBİ Birleşmelerindeki kurumlar vergisi teşviki nedir?

İlave istihdam teşvikinin usul ve esasları açıklandı

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here