Ana sayfa Duyurular Gelir Vergisi Mükelleflerinin Berat Dosyalarını 1 Nisan 2019 Tarihine Kadar Göndermeleri Gerekiyor

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Berat Dosyalarını 1 Nisan 2019 Tarihine Kadar Göndermeleri Gerekiyor

343
0

ÖZET
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre; gerçek kişilerin elektronik defterlerini 1 Nisan 2019 gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalamaları, imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiler ise 2018 Aralık dönemine ait defterleriyle ilgili bu işlemleri,
30 Nisan 2019 gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile yapabileceklerdir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması
zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve
ibrazına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde; “Elektronik Defter Beratının” söz konusu Tebliğde yer alan esaslar
çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali
Mührü ile onaylanmış elektronik dosyayı ifade ettiği belirtilmiş; elektronik defter tutma
sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınmasının açılış onayı, son ayının
beratının alınmasının ise kapanış onayı yerine geçeceği açıklanmıştır.

Mezkur Tebliğin 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile değişik 3.3.3. bölümünde
ise;

• Gerçek kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile
imzalayacakları,

• Tüzel kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile
onaylayacakları,

•İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulacağı ve bu dosyaların
Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulacağı hükme
bağlanmıştır.

Buna göre gerçek kişilerin elektronik defterlerini 1 Nisan 2019 (31 Mart 2019 Pazar
gününe geldiği için) günü akşamına kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalamaları, imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla..

 

 

 


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here