Ana sayfa Vergi Gelir vergisi mükellefleri çocuklarına ait sağlık harcamalarını gider olarak kullanabilir mi?

  Gelir vergisi mükellefleri çocuklarına ait sağlık harcamalarını gider olarak kullanabilir mi?

  Sağlık harcamalarının yıllık gelir vergi beyanından indirimi

  53
  0

  Serbest Meslek Sahibi Diş hekimleri, çocuk Hastaların tahsilatını Anne veya Babadan tahsil ediyor. Bu durumda E Serbest meslek makbuzunu Tahsilatı aldığı Anne veya Baba ya mı kesecek yoksa Hastası olan çocuğa mı kesmesi lazım. Protokol defterlerinde Hasta çocukluğun ismi yazılması lazım?

  E- Serbest meslek makbuzuna hasta ismi yazılır. 

  Anne veya Baba yıllık GV beyannamesi vermesi halinde çocuğa ait sağlık harcaması indiriminden yararlanır. (GVK Md.89/2) 

  Bu durumda belgenin üzerinde anne veya babanın isminin yazılmasının önemi yok.

   193 – GELİR VERGİSİ KANUNU

  Diğer indirimler

  Madde 89

  1. Beyan edilen (5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gelirin % 10’unu aşmaması(*), Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here