Ana sayfa Muhasebe Gelir Vergisi mükellefinin, basit usule tabi ticaret erbabı yanında ücretli olarak çalışması...

Gelir Vergisi mükellefinin, basit usule tabi ticaret erbabı yanında ücretli olarak çalışması durumunda vergilendirme nasıl olacak?

23
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olduğunuzu belirterek, basit usul mükellefi yanında ücretli olarak çalışmanızın mümkün olup olmadığı ile ücret gelirinin nasıl beyan edileceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer Ücretler” başlıklı 64 üncü maddesinde; Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Ücret Bordrosu” başlıklı 238 inci maddesinde, “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanuna göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde; gerçek usulde vergilendirildiğiniz ticari faaliyetinizi sürdürürken kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında ücretli olarak çalışmanız halinde, diğer ücretli olarak vergilendirilmeniz gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu diğer ücret geliri için tarafınızca yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirleriniz için beyanname verilmesi halinde de diğer ücret gelirleriniz beyannameye dahil edilmeyecektir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 28.02.2017, 62030549-120[64-2016/480]-58055
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here