Ana sayfa Muhasebe Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler Nelerdir?

  Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler Nelerdir?

  60
  0

  Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler

  Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

  Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler,

  Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş olarak verilen giyim giderleri,

  İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

  İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri,

  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,

  İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar,

  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,

  İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar,

  İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları;

  Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli,

  Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar.

  Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler

  Giderler Safi kurum kazancının tespitinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sayılan aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

  Menkul kıymet ihraç giderleri,

  Kuruluş ve örgütlenme giderleri,

  Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,

  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı,

  Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,

  Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait teknik karşılıklar.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here