Ana sayfa Vergi Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Kesinti Oranları (Tam ve Dar...

  Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Kesinti Oranları (Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirler İçin Geçerli Kesinti Oranları)

  20
  0

  Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Kesinti Oranları (Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirler İçin Geçerli Kesinti Oranları)

  İlgili Madde Açıklama Oran
  GVK Geç. 67/1,2 1.1.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Her Nevi Devlet Tahvilleri Ve Hazine Bonolarının Faizleri İle Toplu Konut İdaresi Ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden Sağlanan Gelirler. 10%

  GVK Geç. 67/1

  23/12/2020 ila 30/9/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

  5%

  ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden 3%
  iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden 0%
  iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 5%
  v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 3%
  vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 0%
  GVK Geç. 67/1,2 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15
  Geç. 67/4 Mevduat Faizleri Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) 18% %20
  Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) 10%, 12%, 15%
  Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
  3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre 30/9/2021tarihine kadar(bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizlere (Vadelerine Göre) %0,%3,%5
  Geç. 67/4 Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri) 15%
  Geç. 67/4 Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) 18% %20
  Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) 10%, 12%, 15%
  3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre 30/9/2021tarihine kadar(bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek kar paylarına (Vadelerine Göre) %0,%3,%5
  Geç. 67/4 Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları 15%
  GVK Geç. 67/1 Halka Açık Şirketlerin 1.1.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen Ve 1 Yıldan Kısa Bir Süre İle Elde Tutulan Hisse Senetlerinin Türkiye’de Faaliyette Bulunan Banka Veya Aracı Kurumlar Aracılığıyla Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senetlerinin Satışı Hariç) 0%
  GVK Geç. 67/1 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Kar Payları (Yani Bunların İlgili Fona İadesinden Sağlanan Gelirler) Hisse Senedi Yoğun Fonların Katılma Belgelerinden 0%
  Diğerlerinden 10%
  GVK Geç. 67/1 123/12/2020 ile 30/9/2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ”döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar 0%
  GVK Geç. 67/1 İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar 0%
  GVK Geç. 67/1 Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden 0%
  Diğerlerinden 10%

   


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here