Ana sayfa Çalışma Hayatı Gelir vergisi dilimi nedeniyle net asgari ücret düşerse AGİ ile tamamlanacak mı?

  Gelir vergisi dilimi nedeniyle net asgari ücret düşerse AGİ ile tamamlanacak mı?

  Gelir vergisi dilimi nedeniyle net asgari ücret kadar fark Asgari Geçim İndirimine eklenecek tutar ile telafi edilecek

  91
  0

  Asgari ücret matrahlarının dilime girmesi sebebiyle her yıl agi tutarlarına ekleme yapıyorduk. Bu ay yine yapılacak mı yoksa muhsgk normal agi tutarları üzerinden hesaplanarak mı beyan edilmelidir?

  Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da Ek AGİ UYGULANACAK Fark; Medeni duruma bakılmaksızın hesaplanan AGİ tutarına eklenir. (GVK MD:32) 303 Seri Nolu GVK Gn.Tb. Hükümlerine göre; Çalışanın Net ücreti, SADECE KENDİSİ İÇİN asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net asgari ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir.

  Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

  Mükellefimiz Hizmet karşılığında üzerinde stopaj kesintisi yapılması gereken bir fatura ya da serbest meslek makbuzu almıştır. Bu belgeyi, geç gelmesi nedeniyle, ilgili olduğu ayda değil, bir sonraki ayda muhasebe kayıtlarına intikal ettirmiştir. Bu durumda, söz konusu stopaj tutarını, belgenin kendi kayıtlarına intikal ettiği aya değil, belge tarihindeki aya/döneme ait muhtasar beyannamesinde beyan etmesi gerektiği kanaatindeyim. Örneğin, gelen serbest meslek makbuzunun tarihi 31.07.2020, ancak kayıtlara alındığı tarih 01.08.2020 olması halinde, söz konusu serbest meslek makbuzuyla ilgili stopajın ALICI/MÜŞTERİ tarafından Ağustos değil, Temmuz ayına ait muhtasarda beyan edilir diye bilmekteyiz. Ancak, bunun mevzuattaki hangi kanun ve tebliğde belirtildiğini bulamadım. Hangi maddeye istinaden kayda alındığı tarihte değil de belge tarihiyle aynı dönemde beyan etmemiz gerekir?

  VUK 219.ve takip eden maddelerinde belgelerin defterler kayıt süreleri ve kayıt nizamı tanımlanmıştır. Fatura ve benzeri vesikalardaki vergiler (KDV MUH.) takip eden ayın 26. gününe kadar verilir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here