Ana sayfa SGK Geçmişe dönük faydalanılmayan SGK teşviklerinden faydalanabilir miyiz?

  Geçmişe dönük faydalanılmayan SGK teşviklerinden faydalanabilir miyiz?

  90
  0

  Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında Korona virüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 17.04.2020 İla 28.02.2021 tarihlerinde işyerinde çalışan personeller ücretsiz izne gönderilmiş ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (7252 Normalleşme Kapsamında 01.03.2021 Tarihinde çalışmaya başlamış olmalarına rağmen 03-2021 Dönemi MPHB’de bu destekten faydalanma sehven unutulmuştur. (5510 Sayılı Kanun Kapsamında tahakkuk edilmiş ve ödenmiştir) 27/08/2020 Tarih 2020/35 sayılı genelgede yer alan 8.Diğer Hususlar bölümü (madde 8.2) 8.2- 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır. Denilmektedir bu kapsamda düzeltme talep edip ödenen primler sonraki aylara mahsup edebilir miyiz?

  01.05.2021 tarihi itibariyle teşviklerden geriye doğru yararlanma imkânı kalmamıştır.

  30.09.2021 tarihinde KÇÖ’sü biten firmamız normalleşme teşvikinden faydalanmaktaydı (7252 sayılı teşvik) sgk işveren sistemine girdiğimizde bitiş tarihine 2021/03 uyarısı vermektedir. Hazirana kadar sanırım bu durumda faydalanamayacağız?

  Normalleşme teşviki kapsamında işlem gören bir sigortalının, tekrardan Kısa çalışma/nakdi ücret desteği uygulamasından yararlanmaya başlaması durumunda teşvik durdurulur. Bu durumda sigortalı KÇÖ/NÜD almaya başlar. 

  Sigortalının KÇÖ/NÜD uygulaması sona erdiğinde sigortalı kalan süre kadar normalleşme teşvikinden yararlandırılabilir. 

  Normalleşme teşviki KÇÖ/NÜD uygulamalarının sonlandırıldığı ayı takip eden aydan itibaren başlatılmaktadır ve 3 ay olarak uygulanmaktadır. 

  2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 3246 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 26 ncı maddesi kapsamında uygulanan 7252 kanun numaralı Normalleşme Teşviki 31/12/2020 tarihinden 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here