Ana sayfa Muhasebe Geçmiş yıllara ait evrakları Vergi ve SGK yönünden kaç yıl muhafaza etmeliyiz?

Geçmiş yıllara ait evrakları Vergi ve SGK yönünden kaç yıl muhafaza etmeliyiz?

850
0

SGK mevzuatı açısından sadece SGK ile ilgili, ücret bordrosu bildirge vb. belgeler ile defterlerin 10 yıl süreyle saklanması yeter mi? Alış ve satış ile ilgili belgeleri imha edebilir miyiz?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre; defter tutmak zorunda olanlar ile defter tutma mecburiyetinde olmayanlar tuttukları, kullandıkları veya almaya mecbur oldukları;

– Defterleri,

– Alış ve satış faturalarını,

– Sevk irsaliyelerini,

– Fatura yerine geçen parakende satış fişlerini, makinalı kasaların kayıt rulolarını, giriş ve yolcu taşıma biletlerini, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını,

– Serbest meslek makbuzlarını,

– Ücret Bordrosu ve bordro yerine geçen vesikaları,

– Taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listelerini,

– Yazdıkları ve aldıkları mektup, telgraf ve hesap hülasalarını, gönderilen ve gelen muhabere (haberleşme) evrakını,

– Mukavelename, taahhütname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla, ihbarname karar örnekleri vergi makbuzları gibi vergi evrakını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86. maddesi ikinci fıkrasında, işveren ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır.

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BENZER İÇERİKLER

SGK’da zaman aşımı süresi nedir?

 

 

 

SGK gelir ve aylık bağlama işlerinde zaman aşımı var mıdır?

 

 

Veraset ve İntikal Beyannamesine Dâhil Edilmeyen Mallar İçin Zaman Aşımı Süresi?

 

 

 

Amme Alacaklarında Tahsil Zaman Aşımı Ne Kadardır?

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here