Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Nedir?

Gecikme Zammı: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.Maddesine göre düzenlenmiştir. Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır. Gecikme zammı bir milyon liradan az olamaz. Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu … Okumaya devam et Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Nedir?