Ana sayfa Vergi Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti Nasıl Yapılır?

  Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti Nasıl Yapılır?

  1330
  0

  1- GEÇİCİ VERGİYE ESAS KAZANCIN TESPİTİ NASIL YAPILIR?
  1.1-
  Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümler geçerlidir.
  1.2- Dönemsellik esasına uyulması gerekir.

  Örnek:
  Geçici vergi matrahının belirlenmesinde peşin tahsil edilen bir yıllık abonelik bedelinin sadece beyan edilen geçici vergi dönemine isabet eden kısmı dikkate alınacaktır.

  1.3- Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümleri geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibarıyla uygulanır.
  1.4- Yabancı paralar ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacaklar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilan edilen döviz alış kurları ile değerlenir.
  1.5- Vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, değerleme günü kıymetine göre değerlenebilir.
  1.6- Bir dönem reeskont yapılması ikinci dönem de reeskont yapılmasını gerektirmez. Ayrıca, aynı dönem içinde alacak senetleri reeskonta tabi tutulmuşsa borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulması zorunludur.
  1.7- Yıllık olarak seçilen maliyet tespit yönteminin geçici vergi uygulamasında da aynı olması gerekir.
  1.8- Yıllık olarak hesaplanan amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmı dikkate alınır. Yıllık olarak seçilen usul geçici vergi döneminde de geçerlidir.
  1.9- İndirim, istisna ve zararlar dikkate alınacaktır.

  Örnek:
  Bağ-Kur primleri ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

  2- GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYAN EDİLMESİ DURUMUNDA NE YAPILIR?
  2.1-
  Geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi halinde %10’u aşan kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir.
  2.2-
  Bu durumda tarh edilecek ek vergi için vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır.
  2.3- Geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için % 10’luk yanılma payı uygulanmaz.
  2.4- %10’luk yanılma payının, beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
  2.5- Ayrıca, verilen geçici vergi beyannamesinde matrah beyan etmeyen mükellefler için de beyan edilmesi gereken vergi matrahının % 10’u kadar bir yanılma payı söz konusu olacaktır.

  3- GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNE HANGİ BELGELER EKLENİR?
  3.1-
  Bilanço esasında defter tutan mükellefler gelir tablosunu,
  3.2- İşletme esasına göre defter tutan mükellefler işletme hesabı özetini,
  3.3- Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler serbest meslek kazanç bildirimini, 
  geçici vergi beyannamelerine ekleyeceklerdir.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu – Vergi Usul Kanunu – GİB

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here