Geçici Vergi Beyan süresi uzatıldı – 2017-4. Dönem

Geçici Vergi Beyan süresi uzatıldı – 2017-4. Dönem

401
0
PAYLAŞ

2017/4’üncü dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 14.02.2018 tarihinden 19.02.2018 Pazartesi gününe ertelenmiştir.

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 12.02.2018 tarihinde yayınlanan VUK’nun 99 numaralı sirküleri ile 2017-10-12 Dönemine ait Geçici vergi beyannamelerinin bildirilme süresi 19.02.2018 pazartesi gününe ertelenmiştir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/99

Konusu: 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

Tarihi: 12/02/2018
Sayısı: VUK-99 / 2018-3

1. Giriş:
2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (19 Şubat 2018 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

BİR CEVAP BIRAK