Ana sayfa Çalışma Hayatı Geçici Koruma Sağlanan Yabancılara İlişkin Online Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Geçici Koruma Sağlanan Yabancılara İlişkin Online Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

  2479
  0

  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir.

  1- GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARA İLİŞKİN ONLINE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
  Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere işverenler tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr) on-line olarak yapılan başvurular kabul edilir;
  1.1- Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,
  1.2- Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az 6 aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,
  1.3- Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması,
  1.4- Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması.
  1.5- Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması.
  1.6- İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının %10’unu geçmemesi,

  Geçici koruma kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancılar vergi numarası olması koşuluyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon sistemine taranılması suretiyle çalışmaya başlamadan önce çalışma izni başvurusunda bulunulabilirler. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken çalışma izni bulunması koşulu aranacaktır.

  2- GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPILMADAN ÖNCE HANGİ BİLGİ VE BELGELERİN HAZIRLANMASI GEREKMEKTEDİR?
  Başvuruya başlamadan önce aşağıdaki belge ve bilgilerin elinizde hazır bulunması gerekmektedir;
  2.1- Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesi/yabancı tanıtma belgesi,
  2.2- Yabancı T.C. Kimlik Numarası (https://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden veya yabancıların sahip oldukları 98 ile başlayan numaraları ile http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx adresinden sorgulama yapılarak (99 ile başlayan kimlik numaraları) öğrenilebilir.
  2.3- Yabancı şahsa ait 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
  2.4- İşveren kişi adına E-devlet şifresi (PTT merkez şubelerinden edinebilmektedir.)
  2.5- İşveren kişi adına E-mail adresi. (İnternetten birçok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.)
  2.6- Başvurunun işveren adına başka bir şahsın e-devlet şifresi ile yapılması halinde, kişinin bu konuda yetkilendirildiğine dair vekaletname.
  2.7- Taraflarca imzalı iş sözleşmesi. (Örneği http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesmeve-dilekce-ornekleri/
  adresinde mevcuttur.

  NOT: Başvuruya başlamadan önce yukarıda belirtilen dokümanların bir tarayıcı (scanner) vasıtasıyla pdf uzantılı taranarak bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

  Geçici koruma sağlanan yabancılara ait başvuru kılavuzunu incelemek için tıklayınız.

  Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here