Ana sayfa Duyurular Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7...

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL’ye yükseldi

99
0

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2019

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL’ye yükseldi.

Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı %1,06 oldu

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2018 yılında %1,03 iken, 2019 yılında %1,06’ya yükseldi.

Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki payı, 2009-2019

En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %64,2 ile en büyük paya sahipken, bunu %29,2 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise %6,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %51,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Sektörlere göre Ar-Ge harcaması, 2019                      Harcama gruplarına göre Ar-Ge harcaması, 2019


Toplam yuvarlamadan dolayı %100’ü vermeyebilir.
(1)Kar amacı olmayan kuruluşlar da dahildir.

Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında %56,3 ile ilk sırada yer aldı

Ar-Ge harcamalarının 2019 yılında %56,3’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu %29,4 ile genel devlet, %12,8 ile yükseköğretim, %1,5 ile yurt dışı kaynaklar ve %0,02 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.

Sektörlere göre finans kaynakları dağılımı, 2019

Tam zaman eşdeğeri cinsinden 182 bin 847 Ar-Ge personeli çalıştı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2019 yılında toplam 182 bin 847 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %6,2 oldu. Sektörler itibari ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2019 yılında %62,9’u mali ve mali olmayan şirketlerde, %32,3’ü yükseköğretimde ve %4,9’u kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

Sektörlere göre TZE Ar-Ge insan kaynağı dağılımı, 2019

Toplam yuvarlamadan dolayı %100’ü vermeyebilir.
(1)Kar amacı olmayan kuruluşlar da dahildir.

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personelinin oranı %31,8 oldu

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2019 yılında 58 bin 224 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının %31,8’ini oluşturdu. Sektörler itibari ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde %25,7, kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlette %28,5, yükseköğretimde ise %44,4 oldu.

TZE cinsinden Ar-Ge insan kaynağının cinsiyete göre sektör içi dağılımı, 2019

(1)Kar amacı olmayan kuruluşlar da dahildir.

Ar-Ge personelinin %32,8’i doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip

Öğrenim durumuna göre Ar-Ge personelinin %32,8’inin doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla %32,5 ile lisans, %24,6 ile yüksek lisans, %5,1 ile meslek yüksekokulu ve %5 ile lise ve altı kategorileri takip etti.
TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; %44,5 ile lisans, %21,6 ile yüksek lisans, %19,8 ile doktora ve üstü, %7,2 ile meslek yüksekokulu ve %6,7 ile lise ve altı izledi.

Öğrenim durumuna göre sayı ve TZE cinsinden Ar-Ge personel dağılımı, 2019

Toplam yuvarlamadan dolayı %100’ü vermeyebilir.

En fazla Ar-Ge harcaması TR51 (Ankara) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2.Düzey’e göre 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının %31,6 ile TR51 (Ankara) iken, bunu %26,4 ile TR10 (İstanbul)  bölgesi ve %9,5 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

Ar-Ge harcamalarının İBBS 2. Düzeye göre dağılımı, 2019

Ar-Ge personel sayısına göre ise toplam Ar-Ge personel sayısının %28,5 ile TR10 (İstanbul) bölgesi ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi %18,7 ile TR51 (Ankara) ve %7,3 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısının İBBS 2. Düzeye göre dağılımı, 2019

İmalat sektöründe Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerin ihracattaki payı %50,5 oldu 

Ar-Ge faaliyeti yürüten imalat sektöründeki girişimler 2019 yılında imalat sektörü tarafından yapılan toplam ihracatın  %50,5’ini gerçekleştirirken, imalat sektörü toplam üretim değerinin de %36,6’sını üretti. Bir önceki yıl bu oranlar sırasıyla %46,1 ve %36,5 idi.

İmalat sektöründe Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerin ihracat ve üretim değeri oranı, 2015-2019

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Kasım 2021’dir.


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here