Ana sayfa Vergi Gayrimenkullerde Kira Geliri İstisnası 2017 Yılı İçin Kaç TL’dir?

  Gayrimenkullerde Kira Geliri İstisnası 2017 Yılı İçin Kaç TL’dir?

  1633
  0

  1- MESKEN OLARAK KİRAYA VERİLEN BİNALARIN KAÇ TL’Sİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNADIR?
  Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2017 yılı için 3.900 TL Gelir Vergisinden istisnadır.

  2- HANGİ HALLERDE BU İSTİSNADAN YARARLANILAMAZ?
  Aşağıdaki durumlarda;
  2.1- İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi
  2.2- Eksik beyan edilmesi halinde,
  bu istisnadan yararlanılamaz.

  3- KİMLER YILLIK BEYANNAME İLE KAZANÇLARINI BİLDİRMEK ZORUNDADIR?
  Kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,
  3.1- Ticari kazanç,
  3.2- Zirai kazanç,
  3.3- Mesleki kazanç elde edenlerdir.

  4- İSTİSNA HADDİNİN ÜZERİNDE HASILAT ELDE EDENLER HANGİ HALLERDE İSTİSNADAN FAYDALANAMAZ?
  Ticari, zirai veya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden,
  4.1- Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı,
  4.2- Birlikte elde ettiği,
  4.2.1- Ücret,
  4.2.2- Menkul sermaye iradı,
  4.2.3- Gayrimenkul sermaye iradı,
  4.2.4- Diğer kazanç ve iratlarının,
  gayri safi tutarları toplamı GV Kanunu 103’üncü maddede yazılı tarifenin 3’üncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanmazlar.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here