Ana sayfa Vergi Gayrimenkul Satış Şartnamesi Nedir?

  Gayrimenkul Satış Şartnamesi Nedir?

  1650
  0

  1- GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ NEDİR?
  Amme alacağına karşılık haczedilen gayrimenkul için tahsil dairesi, satılacak gayrimenkul için aşağıdaki kayıtları ihtiva eden bir şartname tanzim eder;
  1.1- Gayrimenkul malikinin adı, soyadı ve adresi,
  1.2- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, sokak ve kapı numarası, durumu ve hususi vasıfları,
  1.3- Gayrimenkulün artırmaya esas olarak biçilen rayiç değeri,
  1.4- %7,5 nispetindeki teminat tutarı,
  1.5- Gayrimenkul üzerindeki henüz vadesi gelmemiş rehinler hakkında gerekli bilgilerle, satışın, gayrimenkul üzerindeki irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte yapılacağı,
  1.6- Gayrimenkulün rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar varsa bunların müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihen ödeneceği,
  1.7- Ne gibi giderlerin alıcıya ait olacağı.

  2- HACZEDİLEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI NASIL YAPILIR?
  2.1-
  Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla ilan eder.
  2.2- İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekâletince tayin olunur.
  2.3- İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
  2.4- İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here