Ana sayfa SGK Fransa’da Ek Emeklilik Aylığı Nasıl Bağlanır?

  Fransa’da Ek Emeklilik Aylığı Nasıl Bağlanır?

  Fransa’da Ek Emeklilik Aylığı Nasıl Bağlanır? FRANSA’DAN ALINACAK EK EMEKLİLİK AYLIĞI NEDİR?, SİGORTALININ VEFATI HALİNDE DUL EŞE AYLIK BAĞLANIR MI? EK EMEKLİLİK VE EK DUL AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR?

  10253
  8

  1- FRANSA’DAN ALINACAK EK EMEKLİLİK AYLIĞI NEDİR?

  Fransa’da işyerlerinin bağlı olduğu ve sigortalıların çalışmaları esnasında zorunlu olarak tabi oldukları Ek Emeklilik Kurumları yaşlılık aylığından ayrı olarak, emeklilik yaşına gelindiğinde “Ek emekli aylığı” bağlamaktadır. Bu aylığın bağlanması için gereken yaş şartı yaşlılık aylığında olduğu gibidir.

  2- SİGORTALININ VEFATI HALİNDE DUL EŞE AYLIK BAĞLANIR MI?

  Sigortalının vefatı halinde, geride kalan dul eşe, 55 yaşından itibaren ek dul aylığı bağlanmaktadır. 1 Temmuz 1996 tarihinden önce vefat edenlerin dul eşine 50 yaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Bakmakla mükellef olunan en az iki çocuk var ise veya maluliyet söz konusu ise yaş şartı aranmaz.

  3- EK EMEKLİLİK VE EK DUL AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR?

  Ek emekli aylığı ve ek dul aylığı bağlatılması için, sigortalıların veya hak sahiplerinin Fransa’da iken en son tabi bulundukları ek emeklilik kurumuna (Caisse de retraite complémentaire) doğrudan müracaatları esastır. Müracaat formları Fransa’daki Türk birimleri aracılığıyla veya internet üzerinden temin edilebilir.

  ***Türk vatandaşlarının ek emeklilik belgelerini Türkiye Müşavirliğine göndermeleri halinde bu belgeler ilgili Fransız kurumlarına iletilmektedir.

  Türk vatandaşlarının Fransa’daki emeklilik işlemleri hakkında bilgi alabilecekleri

  T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi yurt dışı birimleri olan  Türk Müşavirliklerinin ve Ataşeliklerinin iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiş olup, Fransa’daki vatandaşlarımız hak ve yükümlülüklerine dair bilgileri belirtilen birimlerden edinebilirler. 

  T.C.
  PARİS  BÜYÜKELÇİLİĞİ
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ

  Telefon: (00-33) 1 46 99 02 67
  Faks: (00-33) 1 41 31 40 76
  E-mail: paris@ailevecalisma.gov.tr

  Lyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği :

   

  Adres: Consulat Général de Turquie, Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale 87 rue de Seze, 69006 LYON / FRANCE
  Tel./Faks: 04.78.26.30.03
  Tel. : 09.64.44.54.71 veya 04.72.83.98.57
  E-posta: lyon@ailevecalisma.gov.tr

  Strazburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği:

   

  Adres: Consulat Général de Turquie Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale 3, rue Toreau 67000 Strasbourg
  Tel/Faks: 03 88 37 14 27
  E-posta: strazburg@ailevecalisma.gov.tr

   


  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu – T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  8 YORUMLAR

  1. Benim bir sorum var benim Babam Annem France den emekliydi iki mefet ettiler öldüler oğlu ları 4 yaşınakadar France da yaşamış sonra Türkiye gelmiş Oğlu yaşı 37 Anne baba Maaş Alabilirmi ???

   • Merhaba,
    Fransa Sosyal Güvenlik Uygulaması hakkında bilgi sahibi değiliz. Fransa makamları ile görüşmeniz gerekmektedir.
    İyi çalışmalar dileriz.

   • sosyal güvenlik kurumu – SGK ya
    http://www.sgk.gov.tr › wps › wcm › connect › SGK-038
    DOC
    EMEKLİ SANDIĞI. 4- GELİR / AYLIK TALEP TÜRÜ, YASLILIK AYLIĞI, ÖLÜM GELİRİ … VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI, VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLI ĞI.

    Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

    Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

    a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

    b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

    olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

    Ayrıca;

    a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

    b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

    durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

    Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

    Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

    Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

    Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

    Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

    a-) Eşine,

    b-) Çocuklarına,

    c-) Anne ve babasına,

    bağlanır.

    Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

    Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

    Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

    Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

    Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

    Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

    Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları

    Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

    Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

    şarttır.

    Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

    Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

    Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

    evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

    Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için ;

    Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

    Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları;

    – Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihi,

    – Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı tarihi,

    – Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,

    izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

    Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne Ve/Veya Babasına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

    5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.

    Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

    Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur? Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

    4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

    4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

    Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesine;

    -Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu

    -Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda)

    eklenir.

    5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeleri gerekir.

    Ayrıca, http://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru imkanı bulunmaktadır.

    Kurumumuz ve MEB ve YÖK arasında yapılan protokol kapsamında öğrenci belgeleri elektronik ortamda temin edilmektedir. Öğrenci belgesinin güncel olup olmadığı konusunda tereddüt edilmesi durumunda hak sahiplerinden talep edilmektedir.

    5434 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Dul ve Yetim Aylığı Bağlananların Aylıkların Kesilmesi

    Dul Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:

    Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
    Evlenme: Harp malulü ile evlenen kadının aylıkları kesilmemektedir. Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanmaktadır.
    5434 sayılı Kanuna göre dul aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Ancak, çalışılan statüye göre aylık bağlama oranları değişmektedir. Ayrıca çalışmaya başlayanların hangi sigorta kapsamında çalıştığına bakılmaksızın ek 81 inci ve ek 84 üncü madde kapsamında yapılan ek/ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir.

    Kız ve Erkek Yetimin Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:

    Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
    Evlenme: Yetim aylığı almakta iken evlenen erkek ve kız yetimin aylıkları kesilmektedir.
    Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde yetim aylıkları kesilmemektedir. 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince yetim aylığı alanların 5510 sayılı Kanunun 4/1-c statüsünde çalışması halinde, yetimin aylığı göreve girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir. Ayrıca çalışmaya başlayanların hangi sigorta kapsamında çalıştığına bakılmaksızın ek 81 inci ve ek 84 üncü madde kapsamında yapılan ek ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilecektir.
    Öğrenim Durumu Değişikliği Nedeniyle Aylıkların Kesilmesi: Erkek yetimlerin ölüm tarihinde (18), ortaöğrenim yapmakta ise (20), yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını doldurması halinde aylıkları kesilmektedir. Ayrıca, 25 yaşını doldurmayan erkek yetimin Bir yüksek öğrenimi bitirmesinden sonra ikinci bir yüksek öğrenimde geçen süreleri ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen süreleri için aylık bağlanmamakta, ödenen aylıklar kesilmektedir.
    Malul Erkek Yetimin Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:

    Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
    Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre göre aylık almakta olan malul erkek yetimin 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında çalışması durumunda 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince aylığı kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışmaları nedeniyle bağlanan aylıklarının asgari ücretin net tutarından fazla olduğu tespit edilenlerden muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin aylıkları kesilmektedir.
    Evlenme: Malul erkek yetimin evlenmesi halinde aylıkları kesilmemektedir.
    Anne ve Babanın Yetim Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:

    Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
    Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre göre aylık almakta olan anne ve babanın 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında çalışması durumunda 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince aylığı kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışmaları nedeniyle bağlanan aylıklarının asgari ücretin net tutarından fazla olduğu tespit edilenlerden muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin aylıkları kesilmektedir.
    Evlenme: Aylık almakta iken evlenen babanın aylığı kesilmemektedir. Ancak aylık almakta iken evlenen annenin aylığı evlenme tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir.
    Vazife ve harp malullerinin annelerine bağlanmış olan aylıklar evlenmeleri halinde ise kesilmemektedir. Ayrıca, vazife ve harp malullerinin baba ve annelerine bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışmaya başlamaları halinde de kesilmemektedir.

  2. fransadan almış olduğum emekli aylığım kesildi..her sene istenen yaşam belgesi bu sene gönderilmedi yada bana ulaşmadı..şimdi kesilmiş ne yapmalıyım.tşkler

   • Merhaba,

    Aşağıdaki birimler ile irtibata geçebilirsiniz.
    T.C.
    PARİS  BÜYÜKELÇİLİĞİ
    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ
    Telefon: (00-33) 1 46 99 02 67
    Faks: (00-33) 1 41 31 40 76
    E-mail: paris@ailevecalisma.gov.tr
    Lyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği :

    Adres: Consulat Général de Turquie, Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale 87 rue de Seze, 69006 LYON / FRANCE
    Tel./Faks: 04.78.26.30.03
    Tel. : 09.64.44.54.71 veya 04.72.83.98.57
    E-posta: lyon@ailevecalisma.gov.tr
    Strazburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği:

    Adres: Consulat Général de Turquie Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale 3, rue Toreau 67000 Strasbourg
    Tel/Faks: 03 88 37 14 27
    E-posta: strazburg@ailevecalisma.gov.tr

  3. Babam Fransa’dan emekli idi.2014 yılında veffat etti.dul aylığı ve ek emeklilik için baş vurduk ölümünden hemen sonra dul aylığı ve ek emeklilik den geride kalan dul eşin 55 yaşını tamamlaması gerektiğini söylediler 2020 yılında 55 yaşını tamam ladi. Tekrar başvurduk cevabını bekliyorum.kafama takılan bir kaç konu var soru şeklinde sormak istiyorum

   Annemin ne Türkiye’den ne başka bir ülkeden herhangi bir geliri yok ve sigorta girişi dahi bile yok.
   Yeniden evlenmedi yanlız yasiyor

   Dul bir ablam var SGK dan eşinin üzerinden emekli oldu aylığı var oda babamın franasiz maasindan faydalana bilir mi?

   Babam 768 Euro alıyordu 2014 de şuan Fransız emekli maaşı ne kadar oldu bilmiyorum annem ne kadar maaş alır.kimisi yüzde 75 ni kimisi 54 nu alır diyor.

   Ek emeklilikden 3 ayda bir 835 Euro alıyordu şuan ne kadar oldu bilmiyorum bundan ne kadar maaş alır .

   Bu konularda bilglindirir misiniz beni . teşekkülerimi sunuyorum

   • Fahri Bey merhaba,

    Konu hakkında Türkiye Cumhuriyeti’nin Fransa’daki aşağıdaki birimleri ile irtibata geçip detaylı bilgi alabilir ve yapacakları yönlendirme doğrultusunda işlem yapabilirsiniz.
    T.C.
    PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ
    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ
    Telefon: (00-33) 1 46 99 02 67
    Faks: (00-33) 1 41 31 40 76
    E-mail: paris@ailevecalisma.gov.tr
    Lyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği :

    Adres: Consulat Général de Turquie, Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale 87 rue de Seze, 69006 LYON / FRANCE
    Tel./Faks: 04.78.26.30.03
    Tel. : 09.64.44.54.71 veya 04.72.83.98.57
    E-posta: lyon@ailevecalisma.gov.tr
    Strazburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği:

    Adres: Consulat Général de Turquie Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale 3, rue Toreau 67000 Strasbourg
    Tel/Faks: 03 88 37 14 27
    E-posta: strazburg@ailevecalisma.gov.tr

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here