Ana sayfa Çalışma Hayatı Fazla ve yersiz ödenen kısa çalışma ödeneklerini İŞKUR geri isteyebilir mi?

Fazla ve yersiz ödenen kısa çalışma ödeneklerini İŞKUR geri isteyebilir mi?

Fazla ve yersiz ödenen kısa çalışma ödeneklerini İŞKUR geri isteyebilir mi?

213
0

1 Nisan- 30 Haziran arasında kısa çalışma ödeneği alan bir iş yerindeki 30 personelden 4’ü 9 Nisan 2020 tarihinde işveren tarafından işten çıkışı yapılmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 17 Nisan diye biliyorduk. İŞKUR’dan yazı geldi. İşten çıkışların yasak olduğu vea kısa çalışma ödeneği alan bu kişilerin aldıkları ücretleri faizi ile ödememizi istediler. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Karşılığında yapılan çıkışlar için bir asgari ücret İPC kesilir. Bu durumu İŞKUR’a bildirmediyseniz işçilere ödemeler yapılmıştır. İŞKUR ödenen bu kısa çalışma ödeneği tutarlarını faiziyle talep edecektir.

Bir firma önce kısa çalışmaya sonra nakdi ücret desteğine müracaat edebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği sonlanan işçiler uzamadan yararlanabileceklerdir.

Nakdi ücret desteğine başvuru şartları daha farklıdır. Kısa çalışma ödeneği sonlananlar da Hazirandaki bakiye günlerinde fiili çalışmaları yoksa nakdi ücret desteğine başvurusu yapabileceklerdir.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here