Ana sayfa Muhasebe Faturasız GSM hatlarına TL kontör yüklenmesi sonucu ÖKC fişi ve faturalara istinaden...

  Faturasız GSM hatlarına TL kontör yüklenmesi sonucu ÖKC fişi ve faturalara istinaden oluşan tutarlar üzerinden iç yüzde yoluyla KDV ayırılabilir mi?

  Faturasız GSM hatlarının Şirketiniz adına kayıtlı olması ve şirket faaliyetlerinde kullanılması şartıyla, söz konusu hatlarınıza kontör yüklenmesine ilişkin alınan faturalardaki bedel üzerinden iç yüzde uygulanmak suretiyle hesaplanacak KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  38
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

  Sayı

  :

  84974990-130[29-2015-7]-236378

  12.07.2019

  Konu

  :

  Faturasız GSM Hatlarına Yüklenilen Kontör Bedelinde KDV İndirimi

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin faturasız GSM hatlarına TL kontör yüklenmesi sonucu ödeme kaydedici cihaz fişi ve faturalara istinaden oluşan tutarlar üzerinden iç yüzde yoluyla KDV hesaplanıp indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

  -20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

  -23/g maddesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığının işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu,

  -29/1 inci maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

  -34/2 nci maddesinde ise; KDV’nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı

  hükme bağlanmıştır.

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin,

  -(III/A.4.6.) bölümünde; mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dahil olmak üzere, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesinin uygun görüldüğü, buna göre, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan TL satışları ile sabit telefon hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler tarafından yapılan arama kartı satışlarına ilişkin KDV’nin distribütör ve bayi karlarına isabet eden KDV’yi de ihtiva edecek şekilde mobil elektronik haberleşme işletmecileri ve sabit telefon işletmecileri tarafından ön ödemeli satışların yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerektiği, bu durumda distribütörlerin ve bayilerin, belirtilen kapsamdaki ön ödemeli satışlar için ayrıca vergi hesaplamayacağı,

  -(III/C-1.) bölümünde; 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV’den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri

  belirtilmiştir.

  Bu itibarla; faturasız GSM hatlarının Şirketiniz adına kayıtlı olması ve şirket faaliyetlerinde kullanılması şartıyla, söz konusu hatlarınıza kontör yüklenmesine ilişkin alınan faturalardaki bedel üzerinden iç yüzde uygulanmak suretiyle hesaplanacak KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here