Ana sayfa Mevzuat Faturası yurtdışındaki firma tarafından düzenlenen ürünleri Türkiye’deki fasoncudan alırsak KDV’yi nasıl beyan...

Faturası yurtdışındaki firma tarafından düzenlenen ürünleri Türkiye’deki fasoncudan alırsak KDV’yi nasıl beyan edeceğiz?

...tesliminin Türkiye'de yapıldığı, faturanın ise merkezi yurtdışında olan ... tarafından düzenlendiği bu işlem için faturada yer alan bedele isabet eden KDV'nin, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla tarafınızca sorumlu sıfatı ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

30
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-108939

19.04.2017

Konu

:

Merkezi yurtdışında olan firma tarafından Türkiye’de bulunan firma adına düzenlenen faturada yer alan bedele isabet eden KDV’nin beyanı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

A Milli Futbol Takımı ürünlerinin ve Avrupa Şampiyonası kapsamındaki lisanslı ürünlerin ithalat, ihracat, toptan ve perakende satışı alanında faaliyette bulunduğunuzu,

-UEFA tarafından 2016 Avrupa Şampiyonası kapsamındaki Euro 2016 logolu lisanslı ürünlerin üretim ve satış hakkının Avrupa’da yerleşik bazı firmalara verildiği,

-Bu kapsamda, iktisadi işletmenizce UEFA lisansına sahip yurt dışında yerleşik bir firmaya sipariş verildiği, lisans sahibi bu firmanın ise siparişe konu ürünleri Türkiye’de fason üretim anlaşması olan yurtiçinde yerleşik bir firmaya yaptırması sonucunda bu ürünlerin doğrudan yurt içinde yerleşik bu firmadan teslim alındığı,

-Yurtdışında yerleşik firmadan satın alınan ancak Türkiye’de yerleşik bir firmadan teslim edilen bu ürünlere ilişkin faturanın yurt dışında yerleşik firma tarafından şirketiniz adına düzenlendiği, yurt içi mukimi firmanın ise teslimatın Türkiye’de olması nedeniyle bu işlemi katma değer vergisine (KDV) konu ederken, yurt dışı mukim firma adına fatura düzenlediği,

belirtilerek, bu işlemin KDV’nin konusuna girip girmediği ile tarafınızca sorumlu sıfatıyla beyan edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

8/1-a maddesinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların katma değer vergisinin mükellefi olduğu,

9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hükümlerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) bölümünün “2.1. KDV’de Tevkifat Uygulaması” başlıklı alt bölümünde;

“3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Maliye Bakanlığı, bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilecektir.

Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlardır. Bunlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla; tesliminin Türkiye’de yapıldığı, faturanın ise merkezi yurtdışında olan … tarafından düzenlendiği bu işlem için faturada yer alan bedele isabet eden KDV’nin, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla tarafınızca sorumlu sıfatı ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here