Ana sayfa Vergi Fatura?

  Fatura?

  2483
  0

  1- Fatura Ne demektir?
  Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında, müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan işletme tarafından müşteriye verilen ticari belgedir

  2- Faturada Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?
  Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

  Tarih-Seri-Sıra
  1. Faturanın düzenlenme tarihi,
  2. Seri Numarası
  3. Sıra numarası

  Satıcı Bilgileri
  1. Faturayı düzenleyenin (Satıcının) adı, varsa ticaret unvanı,
  2. Satıcının iş adresi,
  3. Satıcının Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası

  Müşteri Bilgileri
  1. Müşterinin adı, ticaret unvanı,
  2. Müşterinin adresi,
  3. Varsa vergi dairesi ve vergi numarası;

  Tür-Miktar-Birim-Fiyat-Tutar Bigileri
  1. Malın veya işin nevi,
  2. Miktarı, (Adet, Kg vb)
  3. Fiyatı (Birim fiyatı)
  4. Tutarı

  3- Faturada İrsaliye Numarası Olmalı mıdır?
  Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
  1- Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının,
  2- Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır.

  4- Mallar Merkez dışında şubelere gönderiliyorsa Sevk irsaliyesi nasıl düzenlenecektir?
  Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.

  5- İrsaliyelerde Fiyat ve Tutar yazılması zorunlu mudur?
  Hayır.
  Yukarıda belirtilen irsaliyelerde fiyat ve bedel yazılmak zorunda değildir.

  6- İrsaliyelerde Malın nereye ve kime gönderildiği yazılacak mıdır?
  Evet.
  İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

  7- Nihai Tüketicilere yapılan perakende Satışlarda İrsaliye Zorunlu mudur?
  Hayır.
  Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

  8- Fatura düzenleme zorunluluğunun yasla dayanağı nedir?
  Vergi Usul Kanununu 232 Maddesi hükmüne göre maddede sayılan Vergi mükellefleri, Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak zorundadırlar,

  9- Fatura Yerine Fiş düzenlenebilir mi ? (Perakende Satış Fişi-Yazar Kasa fişi)
  Mal veya hizmet bedeli 900 TL’nin altındaysa Fatura yerine Perakende satış fişi (Yazar kasa fişi) düzenlenebilir.

  Eğer alıcı Fatura isterse, tutar ne olursa olsun Satıcı Fatura düzenlemek zorundadır.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here