Ana sayfa Duyurular Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

258
0
Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 21 Mayıs 2019 Tarihli ve 30780 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve istisnai standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu standart ve düzenlemeler, Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ü addolunur” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, ülkemizde faaliyet gösteren katılım bankalarının faaliyetlerine uygun olarak finansal tablolarında gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunmalarını sağlamak ve söz konusu kuruluşların finansal tablolarının hem kendi aralarında hem de benzer nitelikteki yabancı kuruluşlar ile karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurulu (AAOIFI)  tarafından yayımlanan muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının Türkçeye çevrilerek mevzuatımıza kazandırılmasını teminen 27 Eylül 2017 tarihinde bir telif anlaşması imzalamıştır.

Bununla birlikte, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan 221 no.lu tedbir uyarınca “faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması” görevi Kurumumuza tevdi edilmiş olup bu kapsamda, AAOIFI tarafından yayımlanan 28 muhasebe, 6 denetim ve 1 etik standardının 2019 yılı içinde mevzuatımıza kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan ve aşağıda sayılan 1 adet kavramsal çerçeve ile 7 adet faizsiz finans muhasebe standardı (FFMS) 21 Mayıs 2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

  • Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve
  • FFMS 1: Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama
  • FFMS 3: Mudârebe Finansmanı
  • FFMS 4: Müşâreke Finansmanı
  • FFMS 7: Selem ve Alt Selem
  • FFMS 9: Zekât
  • FFMS 10: İstisnâ ve Alt İstisnâ
  • FFMS 28: Murâbaha ve Diğer Vadeli Satışlar

Söz konusu standartlar 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir. İşletmelerin yayımlanan tüm standartları erken uygulamasına izin verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararlarının yayımlandığı Resmî Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 


Kaynak: KGK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here