Ana sayfa Muhasebe Eylül ayında asgari ücretli çalışan personellerin vergi diliminden kaynaklı ücret düşüşlerini nasıl...

  Eylül ayında asgari ücretli çalışan personellerin vergi diliminden kaynaklı ücret düşüşlerini nasıl düzeltebiliriz? 

  Gelir vergisi dilimi nedeniyle asgari ücretin netinin altına düşen ücretler AGİ ile tamamlanır mı?

  252
  0

  Şirketimizde asgari ücret ile çalışan personeller var.

  Eylül ayı geldiğinde her sene maaşlarında vergi diliminden dolayı maaşlarında düşmeler oluyor. Bu sene vergi diliminden dolayı maaş düşmelerinde ek agi uygulaması olacak mı?

  Olacaksa sadece bekar çalışanlar için mi yoksa evli çocuğu olan asgari ücretli çalışanlar içinde uygulanacak mı?

  Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da Ek AGİ UYGULANACAK Fark; Medeni duruma bakılmaksızın hesaplanan AGİ tutarına eklenir. (GVK MD:32) Maddenin ilgili bendi aşağıdadır.

  Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here