Ana Sayfa Vergi Evde yaptığım dekorasyon ürünlerini internette sergiliyorum. Vergiye tabi olacak mıyım?

Evde yaptığım dekorasyon ürünlerini internette sergiliyorum. Vergiye tabi olacak mıyım?

1169
0
Evde yaptığım dekorasyon ürünlerini internette sergiliyorum. Vergiye tabi olacak mıyım?

SORU
Evde kâğıt telkâriden yapılan ev dekorasyon ürünlerinin internette sergilenmesinde vergilendirme durumu hk.

…evinizde hiçbir yardım almadan el emeği ile Türkçe adı kâğıt telkâri olan renkli kâğıt şeritlerden özel tığ ile kıvırıp şekil vermek suretiyle tablolar veya ev dekorasyon ürünleri yaptığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf vergi muafiyeti belgesi alıp alamayacağınız ile bu belgeyi almanız durumunda sosyal medyada kendinize ait bir sayfa açıp ürünlerinizi sergilemenin mümkün olup olmayacağı

CEVAP

Kanunun öngördüğü makine ve aletler dışında başka makine ve alet kullanmadan kendi el emeğiniz ile ikamet adresinizde, kâğıt telkâri olan renkli kâğıt şeritlerden özel tığ ile kıvırıp şekil vermek suretiyle yaptığınız dekorasyon ve benzeri ürünlerini, herhangi bir işyeri açmaksızın, pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız halinde, Gelir Vergisi Kanununun 9/6 maddesi kapsamında esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmakta olup söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak esnaf vergi muafiyeti belgesi almanız mümkündür.

Ancak, söz konusu ürünlerin satışını internet ortamında yapmanız durumunda, bu yerlerin işyeri kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle, esnaf muaflığından yararlanamayacağınız ve Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirileceğiniz tabiidir.


T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : 46480499-120.01.03[2018/1649]-E.76144 14.09.2018
Konu : Evde kâğıt telkâriden yapılan ev dekorasyon ürünlerinin internette sergilenmesinde vergilendirme durumu hk.

 

İlgi : 06/03/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde hiçbir yardım almadan el emeği ile Türkçe adı kâğıt telkâri olan renkli kâğıt şeritlerden özel tığ ile kıvırıp şekil vermek suretiyle tablolar veya ev dekorasyon ürünleri yaptığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf vergi muafiyeti belgesi alıp alamayacağınız ile bu belgeyi almanız durumunda sosyal medyada kendinize ait bir sayfa açıp ürünlerinizi sergilemenin mümkün olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinde,

“Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

6-Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.…” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Kanunun öngördüğü makine ve aletler dışında başka makine ve alet kullanmadan kendi el emeğiniz ile ikamet adresinizde, kâğıt telkâri olan renkli kâğıt şeritlerden özel tığ ile kıvırıp şekil vermek suretiyle yaptığınız dekorasyon ve benzeri ürünlerini, herhangi bir işyeri açmaksızın, pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız halinde, Gelir Vergisi Kanununun 9/6 maddesi kapsamında esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmakta olup söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak esnaf vergi muafiyeti belgesi almanız mümkündür.

Ancak, söz konusu ürünlerin satışını internet ortamında yapmanız durumunda, bu yerlerin işyeri kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle, esnaf muaflığından yararlanamayacağınız ve Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirileceğiniz tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. MuhasebeNews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İnternet üzerinden eğitim veriyorum, faturasını nasıl keseceğim?

Yurtdışı İnternet Sitelerinin Türkiye’de Elde Ettiği Kazançlar Üzerinden Vergi Hesaplanır mı?

Bilgisayar Programının Doğrudan Doğruya İnternet Üzerinden Şifre İle İndirilecek İktisap Edilmiş Olması Vergi Kesintisi Karşısında Farklı Bir Uygulamaya Yol Açar mı?

Yurt Dışı İnternet Sitelerine Reklam Verilmesi Nedeniyle Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Yapılır mı?

Dernek Tarafından İnternet Ortamında Yapılan Satışlar Üzerinden Vergi Hesaplanır mı?

İnternet vergi dairesi şifresi nasıl alınır?

Önceki İçerikİşletmeye dâhil okulun kiralanmasından elde edilen gelirin kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki uygulaması nasıldır?
Sonraki İçerikMatisse’in “Yüzme Havuzu” İsimli Eserinin Korunması (Sanat Tarihi / Dışavurumculuktan Pop-Art’a)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz