Ana sayfa SGK Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanlara İlişkin Diğer Hususlar

  Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanlara İlişkin Diğer Hususlar

  155
  0

  1- 1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında yapılacak işlemler

  1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler işyeri dosyasını kapattıktan sonra 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaat edebileceklerdir.

  5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine müracaat etmeyen işverenler hakkında mevcut uygulama doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecektir.

  1/4/2015 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi kapsamında ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli 9 gün ve altına sigortalı çalıştıran işverenler mevcut uygulama doğrultusunda aylık prim ve hizmet belgesi vermeye devam edebilecektir. Bunlardan ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştırılması nedeniyle ek 9 uncu madde kapsamında geçmek isteyenler işyeri dosyasını kapatıp, işten çıkış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesini yasal süre içinde Kuruma verecektir.

  2- 1/4/2015 tarihinden sonra işveren sisteminde yapılacak işlemler

  Ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan sigortalıların bildirimiyle ilgili işlemler 1/4/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu madde hükümleri doğrultusunda yürütüleceğinden, 1/4/2015 tarihinden itibaren ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı çalıştıracak gerçek kişi işverenler yönünden işyeri tescili yapılmayacaktır. İşveren tescil programına gerekli kontrol 5/4/2015 tarihinde konmuş olup 1/4/2015-5/4/2015 tarihleri arasında yersiz yapılan işyeri tescil işlemleri iptal edilecek, işverenlerle irtibata geçilerek ek 9 uncu madde kapsamında müracaat etmeleri sağlanacaktır.

  3- Ev hizmetlerinde Kanunun Ek 9 uncu madde kapsamında çalışanların ünitelerce takibi

  Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince, ayda 10 günden az çalışanların takibi tescil ve hizmet servislerince yapılacaktır.

  4- Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlara ilişkin bildirim formu verilerek tescili yapılmış sigortalının, 10 günlük süreden önce çalışmanın 1’inci ve 9’uncu günü(dahil) olmak üzere ölümü, işten ayrılması gibi nedenlerle çalışmasının sona erdiği hallerde 10 günden fazla çalışanlara ilişkin bildirim formuna ilişkin yapılan tescil iptal edilecek ve çalıştığı gün üzerinden 10 günden az çalışan sigortalı olarak tescil edilecektir.

  Öte yandan ev hizmetlerinde yabancı uyruklu sigortalılar kısmi süreli çalıştırılamayacağından, bunları çalıştıranlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacağından ve ay içinde çalışma gün sayısının 30 gün olarak dikkate alınması gerekmekle birlikte çalışmanın 1’inci ve 9’uncu günü(dahil) olmak üzere ölüm, işten ayrılma gibi nedenlerle çalışmasının sona erdiği hallerde fiilen çalışılan gün üzerinden sigortalılık sağlanacaktır.

  5- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin bu genelgenin bu bölümünün “2.4- Sigortalılığı Sona Ermesi” başlıklı bölümünde belirtilen sürede verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak olmakla birlikte “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin çalışmanın sona erdiği ayı takip eden ayın sonuna kadar verilmesi halinde ilgili bildirge denetime intikal ettirilmeyecek, söz konusu bildirgenin çalışmanın sona erdiği ayı takip eden aydan sonra verilmesi halinde ise ilgili bildirgenin Kurumun denetim ve kontrole görevli memurlarınca yapılacak inceleme sonucunda işleme alınıp alınmayacağına karar verilecektir.

  6- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenin ölümü halinde aynı adreste ikamet eden mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları ve sigortalıyı çalıştırmaya devam edildiğinin bildirilmesi halinde mirasçılardan sigortalıyı çalıştırmaya devam edecek olan kişi yeni işveren olarak sayılacak, yeni işverene intikal gerçekleştirilecek ve yeni işverenin T.C. Kimlik Numarası üzerinden sigortalılık devam ettirilecektir.

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenin ölümü halinde aynı adreste ikamet eden mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmamaları ancak sigortalıyı çalıştırmaya devam etmeleri halinde işverenin ölüm tarihi itibariyle tescil sonlandırılacak ve ölüm tarihini takip eden gün itibariyle sigortalıyı çalıştırmaya devam eden kişinin T.C. Kimlik Numarası üzerinden tescil yapılacaktır. Söz konusu durumda “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin yasal sürede verilmemiş olması nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.


  Kaynak: SGK Genel Uygulama Genelgesi 2020/20
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here