Ana sayfa Muhasebe Eurobond gelirlerinin vergilendirmesi nasıl olur?

Eurobond gelirlerinin vergilendirmesi nasıl olur?

1076
0

Eurobond gelirlerinin vergilendirmesinde esas nedir acaba?
Beyan sınırı var mıdır? Yoksa elde edilen kazancın tamamı ticari kazancı olan gelir vergisi mükellefinin beyanına ekleniyor mu?

Eurobond gelirlerinde GV stopaj oranı (0)’dır. GV tevkifatların da (0) bir değer olarak uygulanır. Eurobond faiz geliri ve alım satım kazanç vergisi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1) EUROBOND FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ:

Eurobond kupon faiz geliri, kuponun tahsil edildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir. Bu menkul kıymetlerden 2018 yılında elde edilen gelirin 34.000 TL’yi aşması durumunda, tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

Ancak söz konusu 34.000 TL’lik beyan sınırının hesabında, yukarıda belirtilen menkul sermaye iratlarının yanı sıra, beyana tabi diğer menkul sermaye iratları ile Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olmak kaydıyla elde edilen Gayrimenkul sermaye iratları toplamının dikkate alınması gerekmektedir. (GVK Md.86-c) GMSİ Geliri 34.000 TL’yi aştığı için Eurobond Faiz geliri de beyana dahil edilmesi zorunludur.

34.000 TL İstisna olmayıp, beyan sınırıdır. Örneğin elde edilen faiz geliri 34.050 TL ise tamamı MSİ olarak beyan edilecektir.34.000 TL altında ise beyan edilmeyecektir.(GVK Md.86-c deki haller hariç)

2) EUROBOND SATIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ:

258 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, eurobondların elden çıkarılmasından sağlanan kazancın, elden çıkarma karşılığında alınan yabancı para tutarının TL karşılığından, bunların alımında ödenen yabancı para tutarının TL karşılığı ve varsa alım satım giderlerinin düşülmesi sonucu hesaplanacağı belirtilmektedir. Bu açıklamalar kapsamında menkul kıymet döviz cinsinden ihraç edilmiş olmakla birlikte, satışından elde edilecek kazanç TL bazında hesaplanacaktır. Eurobondların satışın da GV stopajı yoktur.

Alım satım farkının vergilendirilmesi vardır. Satış kazancı hesaplanırken endeksleme yöntemi Kazancın hesaplanması sırasında maliyet bedelinin endekslenmesi yöntemi kullanılabilir Eurobondlardan 2018 yılında elde edilen alım satım kazançlarının da Türk Lirası cinsinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak bu kazancın hesaplanması sırasında endeksleme yönteminin kullanılabilmesi için Yİ-ÜFE farkının % 10’un üzerinde olma şartı bulunmaktadır.

Hesaplama örneği için 2019 Mali rehberdeki DEĞER ARTIŞ KAZANCI bölümünden yararlanınız.

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Eurobond Faiz Gelirleri Beyana Tabi midir?

 

 

Eurobondlardan Elde Edilen Gelirler Nasıl Beyan Edilir?

 

Eurobond Faiz Geliri Elde Eden Dar Mükelleflerin Bu Geliri Nasıl Vergilendirilmelidir?

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here