Ana sayfa Duyurular Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerimizin Dikkatine

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerimizin Dikkatine

371
0

08.03.2019

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİMİZİN
DİKKATİNE

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, eski nesil ÖKC’lerin hurdaya ayrılması ve
kayıtlardan silinmesine yönelik iş ve işlemler hakkında tereddüt edilen hususlar ile ilgili
olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 3100 Sayılı Kanun kapsamında yayımlanan 9 Seri No.lu Genel
Tebliğin”1.Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Kayıt ve Tasdik İşlemleri” başlıklı bölümünde,
ÖKC’lerin kayıt işlemini müteakip “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha’nın mükelleflere
verileceği, kayda ilişkin belgeler ile bu levhada yer alan bilgilerin mükelleflerin vergi
dairesindeki dosyasında saklanacağı, işi bırakma, yeni bir cihaz alma veya herhangi bir
nedenle eski cihazlarını hurdaya ayırılmasının istenmesi durumunda işlemlerin 60 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğin “4.Hurdaya Ayrılan Cihazlar” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve bu Tebliğde belirtilen yetkiler
çerçevesinde Başkanlığımızca hazırlanıp www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yayınlanan Teknik Kılavuzlara göre; gerek eski nesil gerekse yeni nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin aylık satış raporu bilgilerinin ÖKC bazında GİB’e bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiş olduğundan GİB bilgi sistemlerinde yer alan ÖKC kayıt bilgilerinin doğruluğu önem arz etmektedir.

Mükellefiyeti devam eden (faal) mükelleflerin sahip oldukları ÖKC’lerinin hurdaya
ayırma işlemlerinin yapılmasına rağmen, zamanında vergi dairesine bildirilmemesi vb.
sebeplerle hâlâ GİB Bilgi Sistemlerinde (Tercih Bildirim Ekranı/Adıma Kayıtlı Ödeme
Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmesi durumunda; hurdaya ayrılan cihaza ait servis
tutanağı veya ÖKC levhasından herhangi birinin ibraz edilmesiyle ya da bu belgeler
ibraz edilememekle/vergi dairesi tarh dosyası içeriklerinden ulaşılamamakla birlikte
vergi dairesi/mal müdürlüğüne verilecek yazılı dilekçe üzerine ilgili cihazlara ait
kayıtlar silinebilecektir.

Konu ile ilgili olarak, mükellefler tarafından kullanılan eski nesil ÖKC’leri fiilen
hurdaya ayrıldığı halde GİB Bilgi Sistemlerinde (Tercih Bildirim Ekranı/Adıma Kayıtlı
Ödeme Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmesi durumunda ilgili cihaza ait kayıtların
silinmesi için vergi dairesi/mal müdürlüğüne verilmesi gereken dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here