Ana sayfa SGK Ertelenen SGK Priminin Toplamını Biliyor musunuz?

  Ertelenen SGK Priminin Toplamını Biliyor musunuz?

  1439
  0

  *TOPLAM KAÇ İŞYERİNİN NE KADARLIK PRİMİ ERTELENMİŞTİR?
  31.01.2017 tarihi itibariyle 1.372.395 adet işyerinin toplam 4.212.474.343,58-TL tutarındaki borcu ertelenmiştir.

  1- 6770 SAYILI KANUN İLE EKLENEN GEÇİCİ MADDEDEN HANGİ İŞVERENLER FAYDALANABİLİR?
  Kanunun 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının a (4/a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri faydalanabilir.

  2- HANGİ DÖNEMLER İÇİN, NE ZAMAN SGK PRİM ÖDEMESİ YAPILIR İSE SÜRESİNDE ÖDENMİŞ SAYILIR?
  2.1- 2016 yılı Aralık – 2017 yılı Ekim
  2.2- 2017 yılı Ocak – 2017 yılı Kasım
  2.3- 2017 yılı Şubat – 2017 Aralık
  içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.

  3- SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ HESAPLAMASINDA GÜNLÜK TUTAR KAÇ TL’DİR?
  Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60-TL çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden ödemeler yapılır.

  4- HANGİ İŞYERLERİNE SİGORTA PRİMLERİNİ YASAL SÜRE İÇİNDE ÖDENME ŞARTI ARANMAZ?
  2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primleri yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.

  5- İŞVERENLERİN HANGİ DÖNEMLERİNE AİT SİGORTA PRİM BORÇLARI ERTELENEBİLİR?
  İşverenlerin
  5.1- 2016 yılı Aralık ayı
  5.2- 2017 yılı Ocak ayı
  5.3- 2017 yılı Şubat aylarında

  Müstahak oldukları;
  “Asgari ücret destek tutarına esas gün sayısı x 20,70-TL sigorta primi tutarı “ sonucu hesaplanan sigorta primi borçları 2017 yılı Ekim, 2017 yılı Kasım, 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.

  6- BANKADAN ÖDEME YAPILIRKEN HANGİ DÖNEMLER ÖNCELİKLİ GÖRÜLECEKTİR?
  İşverenler bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmiş primlerini görecek ve ödeyecekler bu işlemin ardından ise erteleme primlerini görebilecek ve istemeleri halinde erteleme kapsamındaki primlerini de ödeyebileceklerdir.

  7- HANGİ DURUMDA BORÇLAR MAHSUP EDİLEBİLİR?
  Kanun yayımı tarihinden önce tahakkuk eden prim tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri durumunda, bu tutarlar haricinde prim borçlarının bulunması halinde bu borçlarına mahsup edebilecektir.

  Mahsup sonrası arta kalan tutarlar işverene iade edilecektir.

  8- HANGİ PRİM VE VERGİLER PRİM ERTELEME KAPSAMINA GİRMEZ?
  Prim erteleme kapsamına, ertelenecek olan tutarların üzerindeki tahakkuk eden (ödenmesi gereken)
  8.1- Sigorta primi,
  8.2- İşsizlik primi,
  8.3- Damga Vergisi borçları
  girmediğinden işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteği ile teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edebilmeleri için, erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir.

  9- HANGİ DÖNEMDEN ERTELENMİŞ PRİM BORCU DÜŞÜRÜLMEKTEDİR?
  2016 yılı Aralık ayına ilişkin sigorta borçlarından öncelikle ertelenmiş olan (müfredat kartına 2017/9 ay olarak yansıtılmış) sigorta prim borcu düşülmektedir.

  10- ERTELENMİŞ PRİM BORCUNDAN HANGİ TUTAR DÜŞÜRÜLMEKTEDİR?
  Ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarından 2016 yılı 4 ayı sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanmış asgari ücret desteği düşülmektedir.

  11- KİMLERİN SİGORTA PRİMLERİ ERTELENİR?
  Sadece asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların primleri ertelenmektedir.

  Kaynak: SGK, 18.01.2017 tarihli, 6770 sayılı Kanunu madde 28.

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here