Ana sayfa Duyurular Ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi

Ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi

327
0

18/01/2019

T.C

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı   :  70660756-206.16.01-E.1020994                                              Konu :  Ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi

GENEL YAZI

Kurumumuz Yönetim Kurulunun 10/01/2019 tarihli, 2019/08 sayılı Kararıyla;

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör olayları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi hükmüne istinaden borç erteleme kapsamında olan Şırnak, Kilis ve Hakkâri illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri,

Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde, Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerinde 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile anılan il ve ilçelerde faaliyet gösteren, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör iş yeri işverenlerinin erteleme başlangıç tarihinden önceki borçları ile ertelenen borçlarının 30/04/2019 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmaları kaydıyla;

 • 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 aya kadar tecil

faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi,

 • Tecil edilen    alacağın               tutarına               bakılmaksızın     tüm       taleplerin            değerlendirilmesi      ve

sonuçlandırılmasında il müdürleri / merkez müdürlerinin yetkili kılınması, Uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Kurumca ertelenen 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen prim ve diğer

alacaklarımızın tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin işlemlerin Yönetim Kurulumuzca belirlenen ve aşağıda açıklanan usul esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

I- Kapsama giren dönemler ve borç türleri

 • Diyarbakır ili, Silvan ve Sur ilçelerinde; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,
 • Hakkari ilinin tamamı; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,
 • Hatay ili, Altınözü, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağ ilçeleri; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 20/01/2018 ila 31/07/2018 tarihleri,
 • Kilis ilinin tamamı; 31/10/2019 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/03/2016 ila 31/05/2019 tarihleri,
 • Mardin ili, Dargeçit, Derik, Nusaybin ilçeleri; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,
 • Siirt ili Eruh ilçesi; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,
 • Şırnak ilinin tamamı; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri, arasına denk gelen her türlü taksitlendirme ve yapılandırma taksitleri ile erteleme başlangıç tarihinden önceki tüm dönemler tecil ve taksitlendirme kapsamındadır.

Yukarıda bahsedilen il ve ilçelerde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile anılan il ve ilçelerde faaliyet gösteren, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör iş yeri işverenlerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen tüm borç türleri taksitlendirme kapsamındadır.

Ancak, erteleme kapsamında olan yukarıdaki il ve ilçelerde iş yeri bulunmasına karşın aynı borçlunun erteleme kapsamında olmayan il ve ilçelerde iş yerinin bulunması halinde sadece erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde bulunan iş yerlerinin borçları taksitlendirilecektir.

 • Tecil ve taksitlendirme yetkisi

Bu kapsamdaki, 1.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin talepler icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkez müdürleri, bu tutarın üzerindeki borçlar ise sosyal güvenlik il müdürleri tarafından değerlendirilecektir.

 • Başvuru şekli ve süresi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör iş yeri işverenlerinin 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında Kurumca ertelenen prim ve diğer borçları için 30/04/2019 tarihine kadar yazılı başvurulacaktır.

Borçlunun bu kapsamda birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi

tarafından takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı başvurular iş yerlerinin işlem gördüğü ünitelere ayrı ayrı yapılacaktır.

Diğer taraftan, erteleme tarihinin bitiminden başvuru tarihine kadar geçen süre için 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.

4- Borçlunun çok zor durum hali ile tecil ve taksitlendirme süreleri

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” hali aranılmayacaktır.

Bu kapsamda yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar eşit

taksitler halinde taksitlendirilebilecektir.

Buna göre, borçluların 24 ayı aşan ve kademeli taksit talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak, borçlu tarafından talep edilmesi halinde 24 aydan daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

Diğer taraftan, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğu tarih itibariyle erteleme kapsamına girmeyen borçların da bulunması ya da daha sonraki dönemlerde borcun oluşması durumunda; erteleme kapsamına girmeyen borçlar için cari usul ve esaslara göre ayrı bir tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

 • Tecil faizi

Bu kapsamda tecil ve taksitlendirilen borçlar için tecil faizi alınmayacaktır

 

 • Diğer hususlar

Bu Genel Yazıda yer almayan konularla ilgili olarak; taksitlerin aksatılması, cari ayların ödenmemesi, taksitlendirme şartlarına uyulmaması, devam eden taksitlendirmeler, tecil bozma ve mahsup işlemlerinde ve kullanılacak başvuru formlarında Kurumumuzun 15/03/2013 tarihli, 2013/14 sayılı Genelgesi ile diğer hususlarda 21/06/2011 tarihli, 2011/53 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                              Savaş ALIÇ
Kurum Başkanı a. Genel Müdür V.

 

 

 

 

 


Kaynak: turmob.org.tr
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here