Ana sayfa Vergi Engellilik Derecesi %90’nın Üzerinde Olan Böbrek Hastaları da Taşıt Alımlarında ÖTV İstisnasından...

  Engellilik Derecesi %90’nın Üzerinde Olan Böbrek Hastaları da Taşıt Alımlarında ÖTV İstisnasından Faydalanabilir!!!

  938
  0

  1- ENGELLİLİK DERECESİ %90 ÜZERİNDE OLANLARDA TAŞIT ALIMLARINDA İSTİSNA NASIL UYGULANIR?
  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun (7/2-a) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listede (Ek:7) yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
  1.1- 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç),
  1.2- 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç),
  1.3- 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların,
  engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından 5 yılda bir defa olmak üzere ilk iktisabı (ilk alımı) ÖTV’den istisnadır.

  2- KİMLER TAŞITTA TADİLAT ARANMAYAN İSTİSNA UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR?
  Engellilik oranının (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının/kişinin engellilik oranının) %90 ve üzerinde olduğunu, “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından (hastanelerden) alınan engelli sağlık kurulu raporu ile tevsik eden malul ve engelliler bu istisnadan yararlanabilmektedir.
  2.1- Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır.
  2.2- Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu istisnadan yararlanabilmektedir.

  ***Bu uygulama kapsamındaki taşıtın ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, malul ve engellilerin taşıtı bizzat kullanması veya kullanamaması şartı aranılmamaktadır. Dolayısıyla, Kanunun (7/2-a) maddesi kapsamında iktisap edilen taşıt, malul ve engellinin bizzat kendisi tarafından da kullanılabilir.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu-Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here