Ana sayfa Mevzuat Emlakçıların taşınmaz alımında ödediği KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Emlakçıların taşınmaz alımında ödediği KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Satın alınan gayrimenkul ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin KDV Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca indirim konusu yapılması, söz konusu gayrimenkulün ticari faaliyet kapsamında alım satıma konu edilmesi veya ticari faaliyetin icrasında kullanılması kaydıyla  mümkün bulunmaktadır.

34
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

26696128-130[29-2017/7]-63210

21.11.2017

Konu

:

Gayrimenkul alım satımı, aracılık hizmetleri ile uğraşan mükellefin taşınmaz alımında ödediği KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda gayrimenkul alım satımı, aracılık hizmetleri üzerine gerçek usulde mükellef olarak faaliyet göstermekte olduğunuzu, izale-i şuyu davası sonucunda icra dairesi aracılığı ile yapılan taşınmaz satış işlemiyle ilgili olarak almış olduğunuz gayrimenkul için satış bedeli üzerinden %18 KDV ödemesinde bulunduğunuzu belirterek, ödemiş olduğunuz KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri, 3 üncü fıkrasında indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanabileceği,

– 30 uncu maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi ile Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı,

– 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, satın alınan gayrimenkul ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin KDV Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca indirim konusu yapılması, söz konusu gayrimenkulün ticari faaliyet kapsamında alım satıma konu edilmesi veya ticari faaliyetin icrasında kullanılması kaydıyla  mümkün bulunmaktadır.

 


Kaynak: GİB Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here