Ana sayfa Vergi Emlak Vergi beyannamesini süresinden sonra verirsem cezası olur mu?

Emlak Vergi beyannamesini süresinden sonra verirsem cezası olur mu?

322
0

Emlak Vergi beyannamesini süresinden sonra verirsem cezası olur mu?

KONU

Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.

 SORU

…26/12/2002 tarihinde köy kıymet beyanı defterinde kayıtlı on farklı parsel numarasında yer alan taşınmazların veraset yoluyla intikal ettiği ve bu taşınmazlara ait emlak vergisi bildiriminin 2010 yılında verildiği belirtilerek usulsüzlük cezasının parsel başına ayrı ayrı kesilip kesilmeyeceği ile kesilecek usulsüzlük cezası tutarının 2010 yılında uygulanan tutar olup olmayacağı

CEVAP


Elbirliği mülkiyette her bir iştirakçi ayrı bir mükellef olmaktadır. Bu nedenle, elbirliği mülkiyette iştirakçilerin emlak vergisi bildirimlerini süresinden sonra vermeleri halinde usulsüzlük cezasının her bir iştirakçi adına ayrı ayrı kesilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, 26/12/2002 tarihinde veraset yoluyla intikal eden 10 ayrı parsel arazi  için arazi vergisi bildiriminin süresinde verilmeyip 2010 yılında verilmesi halinde her iştirakçi (mirasçı) adına ayrı ayrı, mükellefiyetin başladığı 2003 yılına ait birer adet ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.4.DEF.0.32.10.00-2010-02-3 12/10/2011
Konu : Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 26/12/2002 tarihinde köy kıymet beyanı defterinde kayıtlı on farklı parsel numarasında yer alan taşınmazların veraset yoluyla intikal ettiği ve bu taşınmazlara ait emlak vergisi bildiriminin 2010 yılında verildiği belirtilerek usulsüzlük cezasının parsel başına ayrı ayrı kesilip kesilmeyeceği ile kesilecek usulsüzlük cezası tutarının 2010 yılında uygulanan tutar olup olmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin (6) ncı fıkrasında, bir arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi vergi değerini tadil eden sebep sayılmış;19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, arazi vergisi mükellefiyetinin vergi değerini tadil eden sebebin vuku bulduğu tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinde, bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin meydana geldiği bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde meydana gelmiş ise olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde  ilgili belediyeye emlak  vergisi bildirimi verileceği, elbirliği mülkiyette mükelleflerin müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilecekleri, paylı mülkiyet halinde ise bildirimin münferiden verileceği belirtilmiştir.

Buna göre, mükelleflerin aynı belediye sınırları içinde bulunan birden fazla arazisi, arazi vergisi bildiriminde birleştirilerek bildirilmekte, bir bildirimin yeterli olmaması durumunda yeteri kadar arazi vergisi bildirimi birbirine iliştirilmektedir. Birden fazla arazi için bildirimini süresinden sonra veren mükellefler sözü edilen taşınmazların tamamı için bildirim verme görevlerini yerine getirmiş olacağından bu durumda bir adet usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Ancak, birden fazla araziye ait bildirimlerin süresinden sonra değişik tarihlerde verilmesi halinde her bildirimin verildiği tarihte ayrı ayrı ceza kesilecektir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352/II-4 üncü maddesine göre, vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç) durumunda ikinci derece usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmış, konu ile ilgili olarak yayımlanan 12 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (1.3.6.1.) inci bölümünde, usulsüzlük cezasının mükellefiyetin başladığı yıl için kesilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Elbirliği mülkiyette her bir iştirakçi ayrı bir mükellef olmaktadır. Bu nedenle, elbirliği mülkiyette iştirakçilerin emlak vergisi bildirimlerini süresinden sonra vermeleri halinde usulsüzlük cezasının her bir iştirakçi adına ayrı ayrı kesilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, 26/12/2002 tarihinde veraset yoluyla intikal eden 10 ayrı parsel arazi  için arazi vergisi bildiriminin süresinde verilmeyip 2010 yılında verilmesi halinde her iştirakçi (mirasçı) adına ayrı ayrı, mükellefiyetin başladığı 2003 yılına ait birer adet ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Günlük kiraya verilen dairelerin Emlak vergisi İşyeri oranı üzerinden ödenecektir!

Emekliler Emlak Vergisi İndiriminden Yararlanıyor Musunuz?

Home Ofis Kullananlar Emlak Vergisine Dikkat!!!

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here