Ana sayfa Vergi Elmas, Pırlanta, Yakut, Zümrüt, Topaz, Safir, Zebercet, İnci Alış-Satışında KDV Var mı?

  Elmas, Pırlanta, Yakut, Zümrüt, Topaz, Safir, Zebercet, İnci Alış-Satışında KDV Var mı?

  2125
  0

  1- Elmas, Pırlanta, Yakut, Zümrüt, Topaz, Safir, Zebercet, İnci Alış-Satışında KDV Var mı?
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuş, bu işlemler dışındaki ithal ve teslimlerde KDV istisnası 11/9/2014 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

  2- Kıymetli Taşların İthal ve Tesliminde KDV Uygulaması ile ilgili detaylar nerede açıklanmıştır?
  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile kıymetli taş teslimlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
  3- Her türlü Elmas ticareti KDV’den İstisna mıdır?
  Hayır. 3065 sayılı KDV Kanununun(17/4-g) maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görecek nitelikteki kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci);
  – Borsada işlem görmek üzere ithali,
  – Borsaya teslimi,
  – Borsa üyeleri arasında borsa içinde el değiştirmesi,
  – İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi,
  KDV’den istisna olup, bu işlemlerde KDV hesaplanmayacaktır.

  4- Hangi Kıymetli Taş Alış-Satış işlemleri KDV’ye Tabidir.
  Kıymetli taşların;
  – Borsaya üye olmayanlar arasında el değiştirmesi,
  – Borsa üyeleri tarafından borsaya üye olmayanlara teslimi (İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmesi hali dahil),
  – Borsaya üye olmayanlar tarafından borsa üyelerine teslimi,
  – Borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketiciye teslimi,
  – Borsa üyeleri tarafından borsada işlem görmeyecek şekilde ithali,
  – Borsaya üye olmayanlar tarafından ithali,
  istisna kapsamına girmemektedir. Bu işlemlerde, kıymetli taş bedeli dahil toplam bedel üzerinden (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) KDV hesaplanacaktır.

  5- Kıymetli Taşların İthali KDV’ye tabi midir? (Özel Matrah Uygulaması)
  Kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ithal ve teslimleri KDV’ye tabidir.

  Ancak, ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla, borsada kayıtlı kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesinde KDV matrahı; teslim bedelinden borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli olarak ise, kıymetli taşın teslim tarihinde Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyatı esas alınır. Teslim tarihinde borsada fiyat oluşmaması halinde teslim tarihinden önceki son işlem günü itibariyle oluşan fiyat esas alınır.

  Özel matrah şekli uygulaması, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi ile sınırlı olup, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın bu işlem dışındaki ithal, teslim ve el değiştirmelerinde özel matrah şekli uygulanmayacaktır.
  Örneğin kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketicilere tesliminde özel matrah şekli uygulanmayacak, toplam bedel (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) üzerinden KDV hesaplanacaktır.

  Kaynak: Katma Değer Vergisi Kanunu, Tebliğleri ve Sirküleri

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here