Ana sayfa Muhasebe Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve...

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği

571
0

 25.03.2019/75 sayılı Gelir Vergisi İle Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Bazı Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği 

ÖZET

20 Mart 2019 tarihli ve 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;
— Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi
Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını
belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira
sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak tevkifat oranları
— Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat
oranı belirleme yetkisi çerçevesinde döviz cinsinden elde edilen
mevduat faizleri ve kar payları için uygulanacak tevkifat oranları
yeniden belirlendi.

Ayrıca, BSMV nispetleriyle ilgili olarak varlık finansmanı fonları
tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca varlığa dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için BSMV oranı %1 olarak belirlendi.


21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Geçici 67’inci maddeleri ile 5520 Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı kesinti oranları ile banka ve sigorta muameleleri oranına ilişkin düzenleme yapıldı.

1-) GVK’nın 94’üncü Maddesine İlişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklikler (md.1)

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
ii) Vadesi1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için %10,”
Düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2-) KVK’nın Dar Mükelleflere İlişkin 30 Maddesine İlişkin 12/1/2009 tarihli ve
2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklikler (md.2)

12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “%1” ibaresi “%0” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi l yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
ü) Vadesi l yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarının;
i) Vadesi l yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
ii) Vadesi l yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için %10,”

Düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

3-) KVK’nın Tam Mükelleflere İlişkin 15’inci Maddesine İlişkin 12/1/2009 tarihli ve
2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklikler (md.3)

12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi l yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
ii) Vadesi l yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi l yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
ii) Vadesi l yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için %10,”

Düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

4-) 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan
yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin 1’inci maddesine İlişkin Değişiklikler (md.4)

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile l yıla kadar (l yıl dahil) vadeli hesaplarda %20,
ii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,”
Bu düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5-) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranına İlişkin Değişiklik (md.5 )
Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi
durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak uygulanır.

Düzenleme 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla…

“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü ve Geçici 67’nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)” tam metni için tıklayınız…

 

 

 

 


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here