Ana sayfa Muhasebe e-Fatura uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN mali mührü arızalananlar ne yapmalıdır?

e-Fatura uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN mali mührü arızalananlar ne yapmalıdır?

76
0
e-Fatura uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN mali mührü arızalananlar ne yapmalıdır?

Bilindiği üzere 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı 9 uncu bölümünde;

“e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kâğıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı üzere “mali mührü arızalanan” mükelleflerimiz, yeni mali mühürlerini temin edene kadar “kendi sistemlerinde arıza veya kesinti durumunun bulunması” gerekçesiyle; Vergi Usul Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde kağıt fatura (e- Arşiv uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükellefler e-Arşiv Fatura) düzenleyebileceklerdir.

Bu durum hakkında Başkanlığa yazılı başvuruda bulunan ve uygulamadan portal yöntemi ile yararlanan mükelleflere, Başkanlık tarafından portal uygulamasına girebilmeleri ve kendilerine düzenlenen faturalara erişebilmeleri için geçici kullanıcı adı ve şifre verilebilecektir.

Ancak bu dönemde düzenlenen kâğıt faturaların yetkili makamlara ibrazı halinde, işlemin esas mahiyeti hakkında izahat verme ve mali mühürlerinde arızalı olduğunun durumu tevsik edici başkaca belgelerle (Tübikat KamuSM’ye yapılan başvuruya ilişkin dilekçe, Başkanlığa yapılan bildirime ait dilekçe, vb.) tevsik etme yükümlülüğü mükelleflerimize ait olacaktır.

Ayrıca, mükelleflerimizin bu tür sorunlarla tekrar karşılaşmaması adına; kendi adlarına birden fazla mali mühür temin etmeleri imkânı da bulunmaktadır.

 


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Şirketime ait şubeler için de mali mühür almalı mıyım?

Yabancı uyruklular için Mali Mühür başvurusu nasıl yapılır?

Nasıl mali mühür alabilirim?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here