Ana sayfa Mevzuat E-devletten alınan belgeler ikamet izni başvurularında geçerli midir?

E-devletten alınan belgeler ikamet izni başvurularında geçerli midir?

E-ikamet başvuru formunda sigorta bilgileri girilirken 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için sigorta mecburiyeti olmamasına rağmen sigorta bilgileri sormaktadır. Bu alan nasıl doldurulmalıdır? Eksik belge için kaç gün süre verilir? Evli iki yabancı aile ikamet izni alabilir mi? Geçerlilik süresi sona ermiş pasaport ile ikamete başvuruda bulunabilir miyim? Farklı bir ikamet izni türüne geçiş için uzatma başvurusu yapabilir miyim?

69
0
On beş günlük sürenin aşılması halinde vize genel hükümlerine göre işlem yapılır. 10uncu madde gereğince yüz seksen günde doksan gün kalma hükmü saklıdır.
E-Devlet üzerinden temin edilen resmi kurumlarda kullanılabilir ibareli belgeler kabul görecektir.
Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde e-ikamet sisteminde sigorta türünde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar seçeneği seçilmelidir. Aile ikamet izninde destekleyicinin tüm aile bireylerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası yaptırması şarttır. Ebeveynlerinden Bağımsız geliri yada mal varlığı olmayan 18 yaşından küçük yabancıların uzun dönem ikamet izni alma imkanı bulunmamaktadır. 65 yaş üstü kişilerin ise uzun dönem ikamet izinlerinde sigorta yaptıramadıklarına dair belge getirmeleri yeterlidir.
Eksik belgelerin tamamlanabilmesi için idarece 30 güne kadar süre verilebilir.Eksik belgelerinizi belirlenen süre zarfında tamamlamamanız halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır.
Evli iki yabancının aile ikamet izni müracaatında bulunmak istemesi halinde, (ülkemizde en az bir yıl ikamet izni ile kalmış olması veya çalışma izni olması kaydıyla) yabancılardan birinin diğerine destekleyici olması gerekeceğinden, bu yabancılara aynı anda aile ikamet izni düzenlenme imkânı bulunmamaktadır. Ancak destekleyici olma şartını sağlayan yabancı destekleyici olabilir.
Yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya farklı bir gerekçenin ortaya çıkması hâlinde, yeni kalış amacına uygun ikamet izni talebinde bulunabilir. Geçiş başvurusu olarak yapılması gerekmektedir.
İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. Dolayısıyla geçerlilik süresi sona ermiş pasaport ile ikamet izni başvurusu yapılamaz. (e-İkamet sisteminden süresi geçmiş pasaport ile ikamet izni müraccatında bulunulabilir.Geçerlilik süresine yeni pasaportunuzun geçerlilik süresini yazabilirsiniz. Ancak yabancının ikamet izni değerlendirilirken talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır)
Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde idarece bilgi ve belge talep edilmedikçe yabancının beyanı yeterlidir. Aile ikamet izninde destekleyicinin, toplam miktarı asgari ücretten az olmamak üzere ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan gelirinin olması şarttır. Uzun dönem ikamet izninde ise yeterli ve düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir. Yeterli ve düzenli bir gelirin tespitinde ise aylık asgari ücret tutarında gelirinizin olması kabul edilebileceği gibi, gelir getiren bir taşınmazınızın bulunması, banka hesabınızda ülkemizde geçiminizi sağlamaya yeteceğine kanaat sağlayan paranızın bulunması gibi durumlar da kabul edilebilmektedir.
İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.
Emekli tanıtım kartı ve emekli aylığı tahsis belgesi, banka hesap cüzdanı, uluslararası kredi kartı, üzerinde haciz bulunmadığı ibaresini içeren güncel onaylı gelir belgesi, kaşeli imzalı şirket yazısı, banka mevduat gelirini gösteren belge, kalacağı süre için bankada tutulan meblağı belirten belge, kira geliri söz konusu ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı, serbest meslek sahipleri için; sahibi ya da ortağı olunan firmaya ilişkin vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, son 3 yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavirlik onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt belgesi ya da faaliyet belgesi istenebilir. Gelir beyanını gösteren belgenin yurt dışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği getirilmelidir.

Kaynak: Göç İdaresi
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here