Ana sayfa Ülkeler Dünyanın En Çok İthalat Yapan İkinci Ülkesi Neresi Biliyor musunuz?

Dünyanın En Çok İthalat Yapan İkinci Ülkesi Neresi Biliyor musunuz?

1252
0

Dünyada en çok ithalat yapan ülkeler arasında ikinci sırada yer alan ülke Almanya’dır.

357 bin km²’lik yüzölçümü ve 83 milyonluk nüfusuyla, Avrupa’nın en büyük ülkelerinden biri olan Almanya’nın Başkenti Berlin’dir. Almanya, nüfus bakımından Avrupa Ülkeleri arasında Rusya Federasyonu’ndan sonra ikinci sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk sıradadır. Almanya 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapısıyla Dünya ekonomisi ve siyasetinde kilit ülkelerden biridir.

Almanya coğrafi olarak; Orta Avrupa’da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları arasında yer almaktadır. Komşu ülkeleri Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ile Danimarka’dır.

EKONOMİK DURUMU:
YILLARA GÖRE İTHALAT TUTARI:
2016 yılında Almanya Dünyanın En Çok İthalat yapan ülkeleri arasında Çin’de sonra ikinci sırada yer almaktadır.

2007 yılında 17.539.955 Bin USD ithalatı olan Almanya,  2016 yılına kadar ithalatını 3.885.034 Bin USD daha arttırarak 21.474.989 Bin USD’ye yükseltmiştir.

EKONOMİK YAPI
Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır.
En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir.
Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır.
2015 yılı itibarıyla hizmetler sektörü ekonominin %69’luk kısmını oluşturmaktadır.

NÜFUS VE İŞ GÜCÜ YAPISI:
Alman İstatistik Kurumu verilerine göre toplam nüfus 2015 yılı itibariyle 81,8 milyondur.
Nüfusun %49’u erkek (39,6 milyon), %51’i (41,2 milyon) kadındır.
Beklenen yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 82’dir.
Nüfusun %8,8’i yabancılardan oluşmaktadır.
Yabancı nüfusun yaklaşık %40’ını diğer AB üyesi ülkeler oluşturmaktadır.
Yabancı nüfusun içindeki belli başlı milletler şunlardır: Türk (1.607 bin), İtalyan (520 bin), Polonyalı (468 bin), Yunan (284 bin), Hırvat (223 bin), Avusturyalı (176 bin), Bosna-Hersek’li (154 bin).
Ülkede 43 milyon işgücü bulunmaktadır.
İşsizlik oranı ise 2015 yılında %4,2 olarak gerçekleşmiştir.

ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR
Avrupa Birliği (European Union – EU)
Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Center – WTO)
Birleşmiş Milletler (United Nations – UN)
Avrupa Konseyi (Council of Europe)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization – NATO)
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund – IMF)
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for
Economic Co-operation and Development – OECD)

***Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Almanya, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır. Diğer yandan, 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı – TÜİK – ITC

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here