Ana sayfa Ülkeler Dünyanın En Büyük Yüzölçümüne Sahip 2. Ülkesi Neresi Biliyor musunuz?

Dünyanın En Büyük Yüzölçümüne Sahip 2. Ülkesi Neresi Biliyor musunuz?

2713
0

Başkenti Ottawa olan Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülkedir. Büyüklüğü, Büyük Okyanustan, Kuzey Arktik denizine kadar 9.98 milyon kilometre karedir. Bu özelliğiyle, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Ülkenin, güneyde 8.892 km uzunluğundaki sınırıyla ABD haricinde kara komşusu bulunmamaktadır.

Yaklaşık 202 bin kilometre ile dünyanın en uzun kıyılarına sahip ülkesi olan Kanada’nın yüzölçümü, dünya toplam yüzölçümünün %7’sini, Amerika kıtasının ise yaklaşık %41’lik kısmını oluşturmaktadır. 10 milyon kilometrekareye ulaşan yüzölçümüne rağmen, ülke nüfusunun büyük kısmı başta güneydeki ABD sınırına yakın bölgeler olmak üzere belirli bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Karasal yüzölçümü 9,1 milyon km2 olup, bunun %7’si tarımsal alan, %46’sı ise orman alanlarından oluşmaktadır.

Kullanılan Diller:
Kanada’nın resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Ülkede her iki dili konuşanların oranı %17’dir. Kalan nüfus ise ya İngilizce ya da Fransızca konuşmaktadır. Sadece Fransızca konuşan nüfus Quebec’de yoğunlaşmıştır.

Diğer taraftan ülkede yerleşik farklı etnik ve kültürel gruplar arasında 200’den fazla farklı yerel dil konuşulmakta olduğu tahmin edilmektedir.

Siyasi ve İdari Yapı:
1 Temmuz 1867 tarihinde İngiltere’den ayrılarak Federal yapıda bağımsızlığını ilan eden Kanada’da, İngiltere Kraliçesi’ne bağlı bir anayasal monarşi yönetim biçimi benimsenmiştir. Kanada Hükümeti’nin önerisi ile Kraliçe tarafından atanan Genel Vali, Kraliçe’nin ülkedeki temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Ülkenin iki meclisli parlamenter sistemi, 308 üyeli Avam kamarası ile 105 üyeli Senato’dan oluşmaktadır. Avam kamarası üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenirken Senato üyeleri Başbakan’ın önerisiyle Genel Vali tarafından atanmaktadır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı:
Coğrafi yapısından dolayı nüfusun dağınık olduğu Kanada’da kentleşme oranı oldukça yüksektir. Ülke dünyanın nüfus yoğunluğu en düşük olan ülkelerinden biridir. Buna karşılık ülke aynı zamanda dünyada kentleşme oranının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Ülke nüfusunun yaklaşık %85’lik kısmı 350 kilometre uzunluğundaki ABD sınırı doğrultusunda yaşamakta olup, bu nüfusun yarısından fazlası büyük şehirlerde yerleşiktir. Ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde de şehirler ve kasabalar olmasına rağmen bunların nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür.

Ülkeye ilk yerleşenler İngiliz ve Fransızlar olmakla beraber ülke nüfusunun kökenleri pek çok farklı ülkeden gelmektedir. Bu kültürel çeşitlilik, 1970’li yılların başından bu yana bir Kanada “ideali” haline gelmiştir.

İşgücünün %80’e yakını hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. İşsizlik oranı 1990’lı yılların başından itibaren yavaş yavaş azalarak 2008 yılı başı itibarıyla %6’lara kadar gerilemiş olsa da 2009 yılında tekrar artışa geçmiştir. 2014 yılında işsizlik oranı %6,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomisi:
Kanada, G-8 ve G-20 üyesi ve dünyanın en büyük 11. ekonomisidir. Dış ticaretinde ağırlıklı olarak doğal kaynaklar ve kereste ihracatı ön plana çıkmaktadır. En önemli ticaret ortakları ABD, Çin ve Meksika’dır. Son yüz yıl içinde imalat, madencilik ve hizmet sektörlerindeki büyüme Kanada ekonomisinin lokomotifi olmuş; kereste ve petrol ön plana çıkmış; ülke, net enerji ihracatçısı konumuna gelmiştir. Kanada, dünyanın belli başlı buğday ve kanola tedarikçileri arasındadır. Dünyanın en büyük çinko ve uranyum üreticisidir. Ayrıca, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.

2016 sonu itibariyle 1,532 trilyon Dolara ulaşan GSMH’si ve kişi başına düşen yıllık yaklaşık 42,319 ABD Doları düzeyindeki gelir seviyesiyle, dünyanın en müreffeh ülkeleri arasındadır.

Kanada, ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) kayıtlarına göre, 2016 yılında dünya ihracatında 12. ve dünya ithalatında 11. sırada yer almaktadır. Dünya ihracatındaki payı %2,53 ve dünya ithalatındaki payı ise %2,47 düzeyinde bulunmaktadır.

Kanada’nın 2016 yılında ihracatı bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalmış olup, 390 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatı ise bir önceki yıla göre %3,9 oranında azalarak, 2016 yılında 403 milyar dolar olmuştur. 2016 yılında toplam 793 milyar dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleştiren Kanada’nın dış ticaret açığı ise 2016 yılında bir önceki yıla göre %25 artarak 13 milyar dolara ulaşmıştır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı – Dışişleri Bakanlığı – Vikipedi

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here