Ana sayfa Çalışma Hayatı Dul maaşı alan bir kişi vergi mükellefiyeti açtırırsa emekli maaşı kesilir mi?

  Dul maaşı alan bir kişi vergi mükellefiyeti açtırırsa emekli maaşı kesilir mi?

  239
  0

  Dul olan bir kadın, eşinin ve babasının emekli maaşını alıyor. Kendisi vergi mükellefi olursa eşinden ve babasından dolayı aldığı emekli maaşları kesilir mi?

  Dul maaşı kesilmez, babasından aldığı maaş emekli maaşı aldığı kurumlara göre farklılık gösterecektir.

  Genel olarak vefat eden anne – babası üzerinden yetim aylığı alan çocuğun çalışması halinde yetim aylığı kesilir. Ancak bunun bazı istisnaları olup, bu istisnalar da aşağıda belirtilmiştir.

  5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri kapsamında sadece bazı sigorta kollarına tabi yani kısmi sigortalı olarak çalışanların yetim aylığı kesilmez.

  – Yetim aylığı alıp aynı zamanda öğrenci olan çocukların yetim aylıkları, çalışsalar bile belli bir yaşa kadar kesilmez.

  – Emekli Sandığı kapsamında yetim aylığı alan çocuğun sadece Emekli Sandığı (4/c) kapsamında çalışması halinde yetim aylığı kesilir.

  07.11.2015 ‘den beri mükellefimin Sgk’lı personeli olup (emekliliğine 1-2 sene kalmış) 13.09.2020 akşamı evde vefat eden personeli için kıdem ödenecek m?

  İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.


  1- KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

  1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.

  **Kıdem tazminatına hak kazanma durumları aşağıda belirtilmiştir.

      1.1- Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

      1.2- İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle sona ermesi

      1.3- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sona ermesi

      1.4- Askerlik görevi nedeni ile son bulması

      1.5- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

      1.6- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

      1.7- İşçinin ölümü nedeni ile,

  İş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

  2- İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

  Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır.

  Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır.

  Bu istisnalar aşağıda belirtilmiştir.

      2.1- İş sözleşmesinin askerlik görevi,

      2.2- Emeklilik hakkının elde edilmesi,

      2.3- Sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi,

      2.4- İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa),

  Çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

  3- EVLENEN KADIN İÇİN KIDEM TAZMİNATI

  Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

  Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

  4- KIDEM TAZMİNATI HESABI?

  Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda,

      4.1- Çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

      4.2- Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.

      4.3- Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır.

      4.4- Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here