Ana sayfa Vergi Dövizli yaptığım ürünü iade ettim. Kur farkı faturası kesmeme gerek var mı?

Dövizli yaptığım ürünü iade ettim. Kur farkı faturası kesmeme gerek var mı?

4626
0
Dövizli yaptığım ürünü iade ettim. Kur farkı faturası kesmeme gerek var mı?

KONU:

Bedeli döviz olarak ödenen ürünün iade edilmesi sırasında  düzenlenecek faturada, ürüne iade edildiği günün kuru mu, yoksa ürünün teslim alındığı günün kurunun uygulanıp uygulanmayacağı

SORU:

Döviz karşılığı alınan malların iadesine yönelik düzenlenecek faturada hangi tarihli döviz kurunun dikkate alınacağına

CEVAP:

Şirketinizce döviz ödemeli olarak ocak ayında alınan malların şubat ayında iade edilmesin yönelik düzeltme işlemlerinin, Kanunun yukarıda işaret edilen 26 ve 35 inci maddesi hükümleri kapsamında ve vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği ilk teslim tarihinde geçerli olan döviz alış kuru esas alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-2326 26/12/2011
Konu : Bedeli döviz olarak ödenen ürünün iade edilmesi sırasında  düzenlenecek faturada, ürüne iade edildiği günün kuru mu, yoksa ürünün teslim alındığı günün kurunun uygulanıp uygulanmayacağı.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde döviz karşılığı alınan malların iadesine yönelik düzenlenecek faturada hangi tarihli döviz kurunun dikkate alınacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV Kanununun 26 ncı maddesinde bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği, 35 inci maddesinde ise malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzelteceği, şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Şirketinizce döviz ödemeli olarak ocak ayında alınan malların şubat ayında iade edilmesin yönelik düzeltme işlemlerinin, Kanunun yukarıda işaret edilen 26 ve 35 inci maddesi hükümleri kapsamında ve vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği ilk teslim tarihinde geçerli olan döviz alış kuru esas alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Faturayı TL Kestim, Ödemesini Döviz aldım. Kur Farkı oluşur mu?

Kur farkının KDV oranı nedir?

Kur farkı değerleme kar ve zararı

İhraç Kayıtlı Satışlar Nedeniyle Oluşan Kur Farkı KDV’den Muaf Oldu!

Euro ve Dolar kurunun artışı Türkiye’deki sağlık turizmini nasıl etkiledi?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here