Ana sayfa Çalışma Hayatı Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

  Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

  1361
  0

  DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?
  Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve esasların amacı; 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 5’inci maddesi kapsamında, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesi kapsamındaki işçiler ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personele verilecek olan doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI NELERDİR?
  1-
  İşçinin/personelin yarım çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için;
  1.1- Yarım çalışma yapıyor olması,
  1.2- Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,
  1.3- 4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılmış olması,
  1.4- İşçi/personel adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
  1.5- Doğum ve evlat edinme sonrası analık hali iznini bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması,
  gerekmektedir.

  2- Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.

  3- İşçi/personel, mücbir sebepleri belgelendirmek zorundadır. Mücbir sebebin başladığı tarih başvuru süresini durdurur. Mücbir sebebin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmez. Mücbir sebep yasal başvuru süresi içinde başlar. Yasal başvuru süresinin son gününden önce ortadan kalkan gerekçeler mücbir sebep olarak değerlendirilmez.

  Kaynak:  Türkiye İş Kurumu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here