Doğum Borçlanma Hesaplamasına İlişkin BilgilerDoğum borçlanması nedir?

Kadın sigortalılara doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere (3 çocuk için) ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanma hakkı veren yasal düzenlemedir.

Doğum borçlanmasının faydaları nelerdir?

Kadın sigortalının doğum nedeniyle çalışamadığı sürelerini borçlanmasına imkân verir.

Doğum borçlanması nasıl hesaplanır?

Sigortalıların veya hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, borçlanılmak istenilen dönemde geçerli prime göre esas günlük kazancın alt ve üst sınırlarından yapılmaktadır. Doğum borçlanması tutarı tüm yıl aynıdır. Ocak ayında da ödense Aralık ayında da ödense aynı prim ödenir.

Kısmi doğum borçlanması yapılabilir mi?

Emeklilik için her zaman uzun sürelere ihtiyaç olmayabilir. Bu nedenle doğum borçlanma süresinin tamamı yerine sadece bir kısmını borçlanabilirsiniz. Örneğin yaşlılık aylığı için 180 güne ihtiyacınız varsa doğum borçlanması ile tanınan hakkın sadece 6 ayını borçlanabilirsiniz.

Birden çok kez borçlanma talebinde bulunabilir miyim?

Eğer daha önce doğum borçlanma süresinin tamamı yerine sadece bir kısmı için borçlanıldıysa, kalanı için de yeniden borçlanılabilir. Bunun için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

Doğum borçlanması primi taksitle ödenebilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan doğum borçlanması priminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bir ay içinde ödenmeyen primler için yeniden başvuru yapılmalıdır. Tekrar başvuru yapmanın herhangi bir cezai şartı yoktur. Primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz.

İlk defa sigortalı olduğum tarihten önceki doğum için prim borçlanması yapabilir miyim?

Sigorta Başlangıç Tarihinden Önceki Doğumlar İçin Borçlanma Yapılamaz.

Doğum borçlanması sigorta başlangıç tarihini geriye götürür mü?

Doğum Borçlanması Sigorta Başlangıç Tarihini Geriye Götürmez

Doğum borçlanması yapılan süre emeklilikte son yedi yılın hesabına katılır mı?

Bilindiği üzere bir sigortalı eski adıyla SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı yeni adıyla ise 4/a, 4/b veya 4/c statüsü kapsamlarının ikisinde veya üçünde çalışmışsa, emeklilik aşamasında bu hizmetler birleştirilmektedir. 01.10.2008 tarihinde önce sigortalı olanların söz konusu hizmetlerin birleştirilmesi esnasında, son yedi yılda hangi sosyal güvenlik kuruluşuna fazla prim ödenmişse o kuruluştan, son yedi yılda eşitlik söz konusu ise en son tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olunmaktadır. Diğer bir ifade ile eşitlik halinde son 4 yıl prim ödediğiniz statüden emekli olabilirsiniz.

Borçlanmanızı hangi tarihte yaparsanız yapın, ödediğiniz primler doğum borçlanmasının geçerli olduğu döneme sayılmaktadır. Örneğin 12.08.2001 - 11.08.2003 dönemi için doğum borçlanması yapan kişi 30.09.2020 tarihinde doğum borçlanması talebinde bulunmuş olsun. Ödenen tutar kişinin başvuru yaptığı tarih için değil 12.08.2001 - 11.08.2003 tarihleri arasında hizmeti sayılacaktır. Dolayısıyla doğum borçlanması emeklilikte son yedi yılın hesabına katılmayacaktır.

Doğum sonrası yasal izin süreleri de iki yıllık borçlanma süresi hesabına katılır mı?

Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dâhil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

Doğum sonrasındaki iki yıl içinde fiili çalışma varsa yine de 2 yıl borçlanılabilir mi?

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra  adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

İlk doğum ile ikici doğum arasında iki yıl geçmezse kısmi borçlanma mı yapılır?

İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

Tüm Sigorta Statüleri İçin Doğum Borçlanması Yapılabilir. (SSK-Bağkur-Emekli Sandığı)

- Bir işyerinde çalışanlar için doğum öncesi ilk defa sigortalı girişinin yapılmış ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için 4/b’li (Bağ-Kur) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

- Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

- Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi

- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.

Doğum borçlanması başvurusu nereye yapılır?

İlk defa 5510 sayılı SGK Kanununa göre hizmet akdiyle çalışanlar yani 4/a statüsünden (eski Adı SSK)

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar 4/b’li (eski adıyla Bağkur)

ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.Uygulamaya Git